Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Celf Geltaidd, eicon Cadw

A hithau’n 13 troedfedd / 4m trawiadol o uchder, credir bod y groes Geltaidd eithriadol hon, a’i cherfiadau dyrys, yn gofeb i un o frenhinoedd syrthiedig Cymru. Cyfieithwyd arysgrif Lladin ar waelod y cofadail yn ‘Croes Margiteut fab Etguin’, y credir ei fod yn cyfeirio at Faredudd, un o ddisgynyddion y deddfwr Hywel Dda, a reolodd deyrnas hynafol y Deheubarth ac a fu farw mewn brwydr ym 1035. Ochr yn ochr â’r arysgrif, mae’r groes wedi’i cherfio â phatrymau coeth o glymau a phlethi.

Dyma ddylunio Celtaidd hynafol ar ei orau, sy’n berthnasol yn gyfoes am iddo ysbrydoli ein logo ni ein hunain yn Cadw.


Amseroedd agor


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Caeriw, oddi ar yr A477, ger Castell Caeriw, 4m (6.4km) i’r Gog. Ddwy. o Benfro
Rheilffordd
Llandyfái 4m (6.4km)