Skip to main content

O ddydd Llun 14 Rhagfyr, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ddydd Gwener 11 Rhagfyr bydd pob atyniad awyr agored yn cau, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff, ar gau o ddydd Llun 14 Rhagfyr am gyfnod amhenodol.

Bydd unrhyw un sydd eisoes wedi prynu tocyn i ymweld â safle Cadw yn ystod y cyfnod hwn yn cael cynnig ad-daliad llawn.

Am fwy o wybodaeth gan Llywodraeth Cymru ar Datganiad Ysgrifenedig: Diweddaru’r cynllun rheoli COVID-19 yng Nghymru, ewch i:

llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £1.50 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

 Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn