Skip to main content

Ein Man Cychwyn

Yn yr adran hon

Deddfwriaeth gyfredol
Darparodd y ddeddfwriaeth sylfaenol bresennol a'r is-ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru y deunydd crai ar gyfer y cydgrynhoi a gynhyrchodd Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023.
Problemau gyda’r ddeddfwriaeth bresennol
Mae ein deddfwriaeth gyfredol ar yr amgylchedd hanesyddol yn ymddangos yn groes i’r setliad datganoli presennol, ac mae’n llawn diwygiadau ac yn ddyrys tu hwnt i’r darllenydd cyffredin.