Skip to main content
Llogi Safle

O dan ganllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru, ni chaniateir cynnal seremonïau priodas a phriodasau ar safleoedd Cadw. Rydym yn cysylltu â chyplau priodas ddeufis cyn diwrnod eu priodas i'w hysbysu o'r canllawiau cyfredol ac yn cynnig ad-daliadau llawn neu'r cyfle i aildrefnu dyddiad eu priodas i 2021.

 

Boed gastell, llys, abaty neu dŷ trefol, mae rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf trawiadol Cymru yn gefndir unigryw i’ch digwyddiad.