Skip to main content

Yn yr adran hon

Teithiau
Os ydych chi'n ymweld â rhan benodol o Gymru fel rhan o daith grŵp neu unigol, gallwn awgrymu teithiau o amgylch safleoedd Cadw yn yr ardal i chi!
Map Hanes Cymru
Paratowch i wisgo eich esgidiau cerdded — mae’n amser mynd allan i archwilio Cymru…
Mynachlogydd & Abatai
Dechreuodd y cyfan, a dweud y gwir, yng ngorllewin gwyllt Cymru yn y 6ed ganrif. Ond ewch i ddinas fechan, anghysbell Tyddewi heddiw a byddwch yn edrych dwywaith cyn dod o hyd i’w chadeirlan enwog, sy’n llygad ffynnon Cristnogaeth ym Mhrydain. O ganol y dref, nid yw yn y golwg o gwbl.