Skip to main content

Yn yr adran hon

Map Hanes Cymru
Paratowch i wisgo eich esgidiau cerdded — mae’n amser mynd allan i archwilio Cymru…
Mynachlogydd & Abatai
Gadawsant gymynrodd o abatai sy’n dal i gyfareddu, ysbrydoli a rhyfeddu – er y difrod anochel iddynt yn ystod Diddymu’r Mynachlogydd yn yr 16eg ganrif ac ar ôl canrifoedd o esgeulustod.