Skip to main content

Ydych chi’n bwriadu mynd ar antur drwy hanes Cymru?

Neu efallai eich bod chi’n chwilio am weithgareddau cyffrous i'w gwneud ar benwythnos?

Ein Rhestr Gyfeirio Hanes Heddiw yw’r ateb: casgliad o deithiau undydd a phenwythnosau epig llawn hwyl i chi eu mwynhau yng Nghymru — a chael blas ar hanes ar yr un pryd.

O deithiau bythgofiadwy ar Ffordd Cymru i fynd am dro’n hamddenol yng nghefn gwlad, mae digonedd o ffyrdd o ailddarganfod treftadaeth Cymru yn 2024. A bydd ein Rhestr Gyfeirio Ailddarganfod Hanes — sy'n cynnwys teithiau pwrpasol i gerddwyr, anturiaethwyr a theuluoedd — yn gymorth i chi wneud hynny...

Pob hwyl i chi ar eich anturiaethau — a chofiwch dagio Cadw yn eich negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol!