Skip to main content

Ymunwch â ni yn y Gwaith Haearn i fwynhau llwybr arswydus, stori a sioeau byped!

26 – 30 Hydref: Dewch i'r Gwaith Haearn i glywed y Nyddwr Edau yn adrodd chwedlau a hanesion Cymraeg arswydus, a gweld ei sioe byped.

31 Hydref: Dewch i wrando ar hanesion, chwedlau a chaneuon arswydus yn ein bythynnod gyda’r storïwr Cath Little.

(26 - 31 Hydref - bydd y sioe bypedau a/neu'r stori ar adegau gwahanol yn ystod y dyddiau hynny).

Drwy gydol yr wythnos, o 10 - 4pm, bydd yna lwybr i blant a gwobr siocled yn ein bythynnod arswydus.  


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.80
*Teulu
£16.80
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.60

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18