Skip to main content

Ymunwch â’r tywysydd, Siân Roberts, i ddarganfod y straeon y tu ôl i gerrig y strwythur ysblennydd hwn yn ei leoliad trawiadol.

Teithiwch mewn amser o’r dyddiau cyn yr adeilad i’r 21ain ganrif a darganfod pwy a beth sydd wedi gwneud y castell hwn mor enwog ac mor deilwng o fod yn un o safleoedd Treftadaeth y Byd.

Bydd y castell a’i orffennol yn dod yn fyw gyda hanesion am fuddugoliaethau a thrasiedïau mewn taith dywys awr o hyd o amgylch llawr gwaelod y gaer chwedlonol hon.

Teithiau am 11am, 1pm a 3pm.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Iau 18 Ebr 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.50
Teulu*
£30.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.70
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).
 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Harlech