Skip to main content

Ewch ar Daith a Sgwrs - taith dywys dymhorol o gwmpas y blodau diddorol sy’n ffynnu yn yr ardd ganoloesol a ail-grëwyd yn Nhretŵr.

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut roedd bywyd bob dydd yn y Canoloesoedd, wrth ofyn cwestiynau fel “pa fath o fwyd roedden nhw’n ei fwyta?” a “sut roedden nhw’n mynd i’r afael â phoen?”

Wel, nawr cewch wybod yr atebion!

Gwrandewch ar y Feistres Elizabeth yn rhoi cyngor addas tymhorol am gynnwys llysieuol gerddi prydferth Tre-tŵr.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 27 Ebr 2024
11:00 - 16:00
Sul 02 Meh 2024
11:00 - 16:00
Sul 01 Medi 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.50
Teulu*
£30.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.70
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Llys a Chastell Tretŵr