Skip to main content

Dewch i brofi adar ysglyfaethus yn agos a dod i adnabod rhai ohonynt!

Treuliwch y diwrnod gydag Wings of Wales Falconry, dysgwch am hanes hawr, a mwynhewch hediad mawreddog yr adar.

Gyda sgyrsiau ar adar ysglyfaethus a'u lle mewn hanes.

Dim ond os yw'r tywydd yn addas y bydd arddangosfeydd statig a hedfan yn mynd ymlaen.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 20 Ebr 2024
10:00 - 16:00
Sul 21 Ebr 2024
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2024
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.50
Teulu*
£30.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.70
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

O ddydd Llun 8 Ebrill, bydd pob ymwelydd yn cael cynnig gostyngiad o 10% ar brisiau mynediad.

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Abaty Tyndyrn