Skip to main content

Dewch i Abaty Tyndyrn i weld adar ysglyfaethus urddasol yn hedfan!

Dysgwch sut roedd y Tuduriaid yn defnyddio adar ysglyfaethus a pham mai hebogyddiaeth oedd y gamp fwyaf poblogaidd ar y pryd, a sut mae adar ysglyfaethus yn byw.

Tynnwch eich llun gyda'r adar ar gyfer sŵfenir unigryw!

 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 03 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sul 04 Awst 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.55
Teulu*
£27.36
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.03
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.92

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

O ddydd Llun 8 Ebrill, bydd y prisiau a ddangosir yn cynnwys gostyngiad o 10%.

Bydd sgaffaldiau yn cael eu gosod o amgylch yr eglwys Gothig yn Abaty Tyndyrn o ddydd Llun 8 Ebrill i’n galluogi i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y tywodfaen ar waliau uchaf yr eglwys, gan eu bod yn hindreuliedig ac yn malurio. Rydym yn gwneud hyn er mwyn i genedlaethau’r dyfodol allu mwynhau ymweld â’r safle gogoneddus hwn.

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Abaty Tyndyrn