Skip to main content

Dewch i gael golwg fanwl ar adar ysglyfaethus.

Ydych chi’n ddigon dewr i ddal aderyn ar faneg?

Cewch dreulio’r diwrnod gyda Hebogiaeth Wing of Wales, dysgu am hanes hebogiaeth a gweld yr adar yn hedfan yn odidog.

NI FYDD CŴN YN CAEL DOD I’R CASTELL YN YSTOD Y DIGWYDDIAD HWN.


Prisiau

Prisiau mynediad safonol yn gweirthredu

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 15 Awst 2020
11:00 - 16:00
Sul 16 Awst 2020
11:00 - 16:00
Sul 30 Awst 2020
11:00 - 16:00
Llun 31 Awst 2020
11:00 - 16:00