Skip to main content

Ewch yn ôl mewn amser gyda'r Brawd Thomas a dysgwch sut oedd bywyd mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd ein brawd hoffus yn rhoi gwybodaeth gyfrinachol i chi am ddefodau a chyfrifoldebau'r mynaich.

Fel selerwr Abaty Tyndyrn, bydd y Brawd Thomas (mynach Sistersaidd) yn gallu dweud wrthych chi yr hyn sydd yna i wybod (ac efallai rhai pethau na ddylech eu gwybod!) am drefn yr abaty, ei gyd-fynachod, y brodyr lleyg a phobl eraill 'llai crefyddol'!

Byddwch yn dysgu am fywyd bob dydd y mynaich yn yr abaty, gan gynnwys eu dyletswyddau mynachaidd, hylendid ac arferion bwyta, yn ogystal â'r gwasanaethau crefyddol niferus y byddai'n rhaid iddynt eu mynychu drwy gydol y dydd.

 

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 14 Hyd 2023
10:30 - 15:30
Sad 11 Tach 2023
10:30 - 15:30
Sad 16 Rhag 2023
10:30 - 15:30
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.70
Teulu*
£28.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd.

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Abaty Tyndyrn