Skip to main content

Ymunwch â cheidwaid am daith o amgylch Castell Caernarfon.

Teithiau am 11am, 1pm, 3pm.

Teithiau £5 y pen yn ogystal â mynediad arferol - y cyntaf i’r felin gaiff falu yw hi o ran archebu lle.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Maw 10 Medi 2024
11:00 - 16:00
I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Caernarfon