Skip to main content

Mae ffuredau wedi cael eu defnyddio mewn helfeydd ers yr hen ddyddiau.

Daethon nhw’n fwyfwy dof a thyfu mewn poblogrwydd yn ystod yr Oesoedd Canol, yn enwedig ymhlith aelodau o’r teulu brenhinol ac uchelwyr. Dewch i wylio’r creaduriaid chwim, ystwyth hyn wrth iddyn nhw rasio ei gilydd o amgylch y castell!

Hefyd, dewch i weld yr adar ysglyfaethus niferus yn hedfan ac yn gorffwys - o gyflymder yr hebog tramor chwim i sgiliau hedfan rhyfeddol y barcud coch, y dylluan hoffus a mwy.  Bydd eu hyfforddwyr gwybodus wrth law i ateb cwestiynau ac i siarad am yr adar godidog hyn.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sul 18 Awst 2024
11:00 - 16:00
Llun 19 Awst 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.90
Teulu*
£18.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.70

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Rhuddlan