Skip to main content

Dewch i gwrdd â nifer o adar ysglyfaethus a dysgu am hanes heboga canoloesol.

Bydd arddangosfeydd heboga trwy gydol y dydd, a chyfleoedd i ddysgu am yr holl adar gwahanol. Bydd cyfle hefyd i ddal ambell i aderyn a thynnu lluniau. Nodwch bydd cost ychwanegol am hyn.


Prisiau

Prisiau mynediad safonol yn gweirthredu

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 01 Awst 2020
10:00 - 16:00
Sul 02 Awst 2020
10:00 - 16:00