Skip to main content

Dewch i weld nifer o adar ysglyfaethus a dysgu am hanes heboga canoloesol.

Bydd arddangosfeydd heboga trwy gydol y dydd, a chyfleoedd i ddysgu am yr holl adar gwahanol.

Rhaid i chi archebu eich tocynnau derbyn safonol ymlaen llaw i fynychu'r digwyddiad hwn a chofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Yn anffodus, ni chaniateir mynediad i ymwelwyr heb docynnau wedi'u harchebu ymlaen llaw.

Archebwch docynnau


Prisiau

Prisiau mynediad safonol yn gweirthredu