Skip to main content

Dyma’r argraffydd Francesca Kay yn dangos sut i osod teip ac argraffu yn yr hen ffordd.

Bydd Francesca yn gwneud print llythrenwasg i chi gyda’i hen wasg argraffu bwrdd, gan esbonio sut y trawsnewidiwyd y byd gan y sgil hynafol hwn. Bydd hi hefyd yn dweud wrthych sut mae rhai o’n hymadroddion cyffredin yn dod o’r byd llythrenwasg.

Dewch i ddysgu sut i wneud argraff dda!

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Maw 20 Awst 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.00
Teulu*
£31.90
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£7.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent