Skip to main content

Mae lluoedd y Senedd yn ymosod ar Gastell Cas-gwent!

Profwch brysurdeb bywyd yma yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr, gyda milwyr yn gwarchod a sifiliaid yn helpu mewn unrhyw ffordd bosibl i ofalu am y castell a’i gadw’n ddiogel.

Bydd gwersyll yn dangos bywyd bob dydd, yn amrywio o wneud dillad, iacháu'r rhai sydd wedi'u hanafu a gwneud darnau arian.

Bydd arddangosfeydd arfau yn dangos y sgiliau sydd eu hangen i drin gwaywffon 16 troedfedd, a sut i lwytho a thanio mwsged.

Bydd cyfleoedd i wisgo arfwisg a thrin gwaywffon a chleddyf y milwr bonheddig, a gall plant gymryd rhan mewn ymarferion i weld beth sydd ei angen i fod yn filwr yn amddiffyn y castell.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 03 Awst 2024
10:00 - 16:00
Sul 04 Awst 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.00
Teulu*
£31.90
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£7.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent