Skip to main content

Sut fywyd oedd yn y 13eg Ganrif mewn Castell?

Ewch yn ôl mewn amser gyda Marchogion Ardudwy ac, am fwy o hwyl, cymerwch ran yn ein helfa wyau Pasg.  

Gyda arddangosiadau ymladd, ac arddangosiadau arfau.  

Cymryd rhan mewn llwybr wyau Pasg ar 9fed Ebrill


Prisiau

Prisiau mynediad safonol yn gweirthredu

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 08 Ebr 2023
11:00 - 16:00
Sul 09 Ebr 2023
11:00 - 16:00
Llun 10 Ebr 2023
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.70
Teulu*
£28.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd
 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Harlech