Skip to main content

Yn sicr, cafodd Blwyddyn Antur ei dathlu yn safleoedd Cadw, pan dorrodd draig anferth o Gastell Caerffili Ddydd Gwˆ yl Dewi a hedfan i safleoedd ledled Cymru tros yr haf. Dyma sgwrs gyda Matt Wild o Wild Creations, y cwmni a greodd y creadur chwedlonol...

Pa un yw eich ffefryn o blith safleoedd Cadw? Castell Caerffili.

Beth yw’r peth gorau amdano? Dw i’n hoffi anferthedd y castell canoloesol yma sydd wedi gwrthsefyll y canrifoedd ac sy’n olygfa eiconig yng Nghymru.

A gawsoch chi eich synnu gan yr ymateb i’r ddraig? Mae wastad yn braf bod ein creadigaethau’n cael eu gwerthfawrogi ond roedd y storm gyhoeddus ac yn y cyfryngau y tu hwnt i ddisgwyliadau neb. Roedd y gefnogaeth gyhoeddus i’r ddraig a’r sylw ar y cyfryngau cymdeithasol yn anhygoel.

A oedd yna sialensiau wrth greu’r ddraig a theithio gyda hi? Yn eironig, yr her fwya’ oedd cael y ddraig i mewn i gestyll caerog. Roedd hi’n dipyn o dasg gwasgu draig i le cyfyng a godwyd i rwystro ymosodiadau.

Yn eich barn chi, pa mor bwysig yw ein henebion i Gymru’n gyffredinol? Mae’r henebion hyn yn bwysig iawn, nid yn unig o safbwynt hanesyddol ond hefyd o safbwynt economaidd. Mae hanes cyfoethog Cymru yn ein dysgu ni am y cyfnodau a’r cymdeithasau gwahanol y daethon ni ohonyn nhw ac na fydden ni’n gwybod dim amdanyn nhw fel arall. Ein hanes sy’n gwneud Cymru’n unigryw a dyna’r rheswm pam fod cymaint o bobl yn ymweld bob blwyddyn gan roi hwb sylweddol i’n heconomi ni.

 

 

Darllenwch am stori ramantus Kimberley Nixon!

Dysgu rhagor...

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £2.00 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn