Skip to main content

Mae tocynnau bellach ar gael ar gyfer safleoedd Cadw...

Er y bydd tocynnau ar gael ar y diwrnod, bydd archebu nawr yn sicrhau na fyddwch yn colli allan ar eich anturiaethau hanner tymor.

Ni ellir ad-dalu tocynnau sydd wedi’u prynu, felly cynghorir ymwelwyr i sicrhau eu bod yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad a ddewisir cyn archebu.

Er ein bod yn falch iawn o allu llacio'r rhan fwyaf o ragofalon coronafeirws ac agor mwy o rannau o’n safleoedd, hoffem roi sicrwydd i ymwelwyr ac aelodau Cadw mai ein prif flaenoriaeth o hyd yw darparu profiad diogel ar y safle i bawb.

Fel rhan o hyn, rydym yn cadw'r hawl i gadw rhai rhagofalon ar y safle ar waith i helpu i reoli symudiadau o amgylch ein henebion. Parchwch arwyddion fel systemau un ffordd a cheisiadau gan staff yn ôl y gofyn.

Yn olaf, yn unol â chyfyngiadau presennol Cymru, rhaid i ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb ym mhob rhan dan do o'n safleoedd treftadaeth.

Ewch i dudalennau gwe unigol ein safleoedd i gael rheoliadau manylach sy'n benodol i bob safle cyn archebu.

Os oes gennych gwestiynau am eich ymweliad, ffoniwch ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar: 03000 252239 neu e-bostiwch ni ar: cadw@pti.cymru