Skip to main content
Hysbysiad ymwelwyr

O 6pm ddydd Gwener, 16 Hydref ni fydd tocynnau Cadw ar gael i’r rheini sydd yn byw mewn ardaloedd sydd dan gyfyngiadau lleol:

Cymru — Pob ardal sydd o dan glo lleol ar hyn o bryd.

Lloegr — Pob ardal Haen 2 a 3 yn Lloegr.

Yr Alban — Yr ardaloedd hynny yng nghanolbarth yr Alban sydd o dan gyfyngiadau uwch.

Gogledd Iwerddon — Gogledd Iwerddon gyfan.

Bydd unrhyw un sy’n byw yn yr ardaloedd hyn ac sydd eisoes wedi prynu tocyn i ymweld â safle Cadw yn cael cynnig ad-daliad llawn.

Mae archebu eich tocynnau ymlaen llaw i'n safleoedd yn hanfodol, gall ymwelwyr cyffredinol brynu tocynnau mynediad ag amser penodol ar ein tudalen archebu ar-lein, a gall ein haelodau eu harchebu.

Archebu Tocynnau

Mae tocynnau'n cael eu rhyddhau bob bore Llun ar gyfer yr wythnos ganlynol. Er enghraifft, ddydd Llun 07 Medi, bydd tocynnau'n cael eu rhyddhau ar gyfer ymweliadau y gellir eu harchebu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 14 Medi.

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru , bydd gofyn i ymwelwyr wisgo masgiau wyneb wrth archwilio unrhyw rannau dan do ar ein safleoedd o ddydd Llun 14 Medi.

Mae tocynnau ar gael ar gyfer sesiynau’r bore a’r prynhawn gyda safleoedd ar gau rhwng 1-2pm.

Dewiswch y safle yr hoffech ymweld ag ef, y dyddiad a'r amser, i brynu / cadw eich e-docyn(au).

Sylwch - ni allwn ad-dalu na throsglwyddo tocynnau sydd wedi’u prynu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn medru ymweld ar y dyddiad rydych wedi ei archebu.

Yn rhai o’r safleoedd fydd yn ailagor, gan gynnwys Castell Caernarfon ac Abaty Tyndyrn, dim ond rhannau o’r safleoedd y bydd modd mynd iddyn nhw a hynny oherwydd bod angen gwneud gwaith cadwraeth neu ddatblygu hanfodol. O ganlyniad, bydd mynediad i Gastell Caernarfon yn hanner pris, a bydd pris tocynnau i oedolion yn Nhyndyrn yn cael ei ostwng i £5 yn unig.

Ar ran pawb yn Cadw, hoffem ddiolch i’n holl aelodau a’n hymwelwyr am eu cefnogaeth barhaus a’u hamynedd yn ystod y cyfnod hwn. Mae wedi ein galluogi ni i gynllunio ymlaen llaw yn effeithiol ar gyfer ailagor ein prif safleoedd treftadaeth.

 

Safleoedd agored:

Castell Talacharn    4 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Mawrth a Mercher   
           
Gwaith Haearn Blaenafon    5 Awst     Ar agor i drigolion ardal Torfaen yn unig
         

Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Mawrth a Mercher   
           
Castell Dinbych    6 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul 

          AR GAU
          Dydd Mawrth a Mercher   
           
Castell Harlech     6 Awst      AR AGOR
         

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth 
           
Castell Rhaglan     6 Awst      AR AGOR
         

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth 
           
Castell Cas-gwent    7 Awst      Ar agor bob dydd
           
Castell Biwmares     10 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Iau a Gwener 
           
Castell Caernarfon     10 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Iau a Gwener 
           
Abaty Tyndyrn   28 Awst      Ar agor bob dydd
           
Llys a Chastell Tretŵr   29 Awst      Ar agor bob dydd
           
Castell Cricieth   9 Medi     AR AGOR
         

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul 

          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth
           
Llys yr Esgob Tyddewi   12 Medi     AR AGOR
          Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul 
          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth
           
Castell Cydweli   30 Medi     AR AGOR
          Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul 
          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth

 

Gostyngiadau pris ar draws henebion:

 

PRIS LLAWN 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

MYFYRWYR / PLANT 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

HENOED 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

TEULU 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

 

£

 

£

 

£

 

£

 

Castell Conwy

10.40

8.80

6.30

5.40

8.40

7.10

29.50

25.10

Castell Caernarfon

10.40

5.20

6.30

3.10

8.40

4.20

29.50

14.70

Castell Caerffili

9.40

8.00

5.60

4.80

7.50

6.40

26.20

22.30

Castell Biwmares

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Cas-gwent

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Harlech

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Plas Mawr

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Rhaglan

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Abaty Tyndyrn

7.70

5.00

4.60

2.30

6.10

3.10

21.60

10.80

Castell Dinbych

4.50

3.80

2.60

2.20

3.60

3.10

12.50

10.60

Castell Talacharn

4.50

3.80

2.60

2.20

3.60

3.10

12.50

10.60

Gwaith Haearn Blaenafon

6.10

5.20

3.70

3.10

4.80

4.10

£17.10

14.50

 

Safleoedd a fydd yn ailagor yn 2021:

Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Capel y Rug

Eglwys Llangar

Castell Oxwich

Castell Rhuddlan

Abaty Glyn y Groes

Abaty Ystrad Fflur

Castell Cilgerran

 

Ailagor Safleoedd sydd â Staff: Cwestiynau Cyffredin

Rydym eisiau rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi o ran ein cynlluniau i ailagor ein safleoedd treftadaeth sydd â staff yng Nghymru, gan ddeall y gallech fod ag ambell gwestiwn cyn i chi ymweld. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â ni drwy e-bost TocynnauCadw@llyw.cymru.