Skip to main content

Rhwng dydd Llun 20 Medi ni fydd modd rhagarchebu tocynnau ar-lein ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff. Bydd yr holl docynnau ar gael ar y safle ar ddiwrnod eich ymweliad yn unig.

Fodd bynnag, bydd tocynnau ar gyfer Castell Coch yn dal i fod ar gael ar-lein oherwydd maint a chynllun y safle.

At hynny, byddwn yn gweithredu cyfres dreigl o gau safleoedd wrth i ni uwchraddio ein systemau er mwyn gwella profiad ymwelwyr ar y safle. Bydd pob un o'n safleoedd ar gau yn olynol am 1-3 diwrnod yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwn yn cyhoeddi manylion ynghylch pryd y bydd tocynnau ar-lein ar gael eto ym mis Hydref.

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin isod am fwy o wybodaeth:

Pam mae’r safle rydw i am ymweld ag ef ar gau am nifer o ddyddiau o 20 Medi?

Er mwyn gwella profiad cwsmeriaid yn ein safleoedd, rydyn ni’n uwchraddio ein systemau rheoli busnes ar draws pob un o’n safleoedd sydd â staff. Bydd yr uwchraddio hwn yn arwain at broses dderbyn symlach, gwell profiad manwerthu, ac yn darparu gwasanaeth gwell a mwy pwrpasol i'n haelodau.

Er mwyn gwneud y gwaith uwchraddio, mae angen i ni gau pob un o'n safleoedd sydd â staff am 1-3 diwrnod o 20 Medi 2021.

Pa safle fydd ar gau ar ba ddiwrnod?

I’w gadarnhau.

Pam na allaf archebu tocynnau ar-lein ymweliadau rhwng 20 Medi?

Yn ystod y cyfnod hwn bydd yna gyfres dreigl o gau safleoedd wrth i ni uwchraddio ein systemau. Bydd pob un o'n safleoedd ar gau yn olynol am 1-3 diwrnod yn ystod y cyfnod hwn, ond efallai y bydd angen i ni ymestyn y cyfnod cau ar fyr rybudd.

Os caiff y cyfnod cau ei ymestyn ar gyfer unrhyw un o'n safleoedd, byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan. Edrychwch ar y sianeli hyn cyn eich ymweliad os ydych yn dymuno ymweld yn ystod y cyfnod hwn, yn enwedig os ydych yn bwriadu ymweld ar y diwrnod cyntaf ar ôl y cyfnod cau.

Nid ydym yn cynnig tocynnau ar-lein yn ystod y cyfnod hwn gan na allwn warantu y bydd pob safle yn ailagor yn unol â'r amserlen uchod.

Pam na allaf i ymweld â Chastell Conwy rhwng dydd Llun 20 Medi a phrynhawn dydd Mercher 22 Medi 2021?

Castell Conwy yw un o’r safleoedd peilot ar gyfer uwchraddio ein systemau a bydd ar gau ar y dyddiadau hyn i weithredu’r newidiadau.

Pam na allaf archebu tocyn ar-lein ar gyfer Abaty Tyndyrn ar gyfer ymweliadau rhwng 31 Awst?

Abaty Tyndyrn yw'r safle peilot ar gyfer uwchraddio ein systemau a bydd ar gau yn gynharach er mwyn i'r newidiadau gael eu gweithredu. 

Rwy’n enillydd balot Sky VIP, sut mae hyn yn effeithio arnaf i?

Os hoffech ymweld ag Abaty Tyndyrn rhwng 2 Medi a 19 Medi, e-bostiwch cadwmarketing@llyw.cymru.

Rwy’n enillydd balot Sky VIP, sut mae hyn yn effeithio arnaf i?

Rhwng 20 Medi a 15 Hydref 2021, dim ond dros y penwythnos (25/26 Medi, 2/3 Hydref, a 9/10 Hydref) y bydd enillwyr y balot yn gallu hawlio eu tocynnau. Mae tocynnau ar-lein ar gael (yma) ar gyfer penwythnosau yn unig. Nodwch na ellir hawlio eich tocyn ar y safle.

Pryd fydd tocynnau ar-lein gyfer ar werth?

Byddwn yn cyhoeddi manylion pryd y bydd tocynnau ar-lein ar gael eto ym mis Hydref.

Sut ydw i'n cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth?

Ffoniwch 03000 252239

Neu e-bostiwch cadw@pti.cymru