Skip to main content

Wrth i’n safleoedd â staff ddechrau ailagor, ein prif flaenoriaeth yw diogelwch ein gweithwyr, ymwelwyr a chymunedau ehangach Cymru.

Felly, byddwch yn siŵr o sylwi ar rai newidiadau ar eich ymweliad nesaf.

Cyn ymweld â’n safleoedd treftadaeth sydd â staff ac wedi ailagor, darllenwch ein canllaw, Aros yn ddiogel ar safleoedd Cadw ledled Cymru, i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich ymweliad a’i fwynhau.

 Cod ymddygiad Cadw/Cadw code of conduct

 

Cynllunio eich ymweliad

Rhaid i chi archebu eich tocynnau mynediad wedi'u hamseru cyn i chi ymweld, a chofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser 
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebu Tocynnau

Gall ymwelwyr cyffredinol brynu tocynnau mynediad ag amser penodol ar ein tudalen archebu ar-lein, a gall ein haelodau eu harchebu. Caiff ein Tocynnau Mynediad i Safle eu rhyddhau bob bore Llun ar gyfer yr wythnos ddilynol. Er enghraifft, ddydd Llun 5 Ebrill, bydd tocynnau’n cael eu rhyddhau ar gyfer ymweliadau y gellir eu harchebu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 12 Ebrill.

Dewiswch y safle yr hoffech ymweld ag ef, y dyddiad a’r amser, er mwyn prynu / cadw eich e-docyn(nau)

Ymweld â Chastell Raglan/Visit Raglan Castle

 

Ein cynlluniau ailagor

Mae ein safleoedd treftadaeth sydd heb staff yn raddol ailagor gyda mesurau diogelwch newydd ar waith; mae’r safleoedd hyn yn rhad ac am ddim i ymweld â nhw ac nid oes angen rhagarchebu: edrychwch ar ein Tudalen I Ble Hoffech Chi Fynd?  am fwy o wybodaeth.

Mae 13 o’n safleoedd treftadaeth sydd â staff wedi ailagor, gan gynnwys: Cestyll Biwmares, Cas-gwentConwy, Cricieth, Dinbych, Harlech, Cydweli, Talacharn, Rhaglan a Rhuddlan, ynghyd â Gwaith Haearn Blaenafon ac Abaty Tyndyrn.

Bydd Castell Caerffili yn ailagor o ddydd Llun, 26 Ebrill, gyda thocynnau ar gael i’w prynu ar gyfer ymwelwyr cyffredinol a’u cadw ar gyfer aelodau o ddydd Llun, 19 Ebrill.

Fodd bynnag, bydd mynediad yn gyfyngedig i’r mannau agored ac awyr agored yn unig.

Os oes gennych gwestiynau am eich ymweliad, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin defnyddiol ar frig y dudalen hon neu ffoniwch ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar: 03000 225979 neu e-bostiwch ni ar: cadw@pti.cymru

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein cynlluniau ailagor.