Skip to main content

Wrth i’n safleoedd â staff ddechrau ailagor, ein prif flaenoriaeth yw diogelwch ein gweithwyr, ymwelwyr a chymunedau ehangach Cymru.

Felly, byddwch yn siŵr o sylwi ar rai newidiadau ar eich ymweliad nesaf.

Cyn ymweld â’n safleoedd treftadaeth sydd â staff ac wedi ailagor, darllenwch ein canllaw, Aros yn ddiogel ar safleoedd Cadw ledled Cymru, i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich ymweliad a’i fwynhau.

 Cod ymddygiad Cadw/Cadw code of conduct

 

Cynllunio eich ymweliad

Mae tocynnau ar gyfer ein safleoedd sydd â staff – sy’n ailagor – yn cael eu rhyddhau bob dydd Llun ar gyfer yr wythnos sy’n dod.

Rhaid i chi archebu eich tocynnau mynediad wedi'u hamseru cyn i chi ymweld, a chofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser 
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebu Tocynnau

Gall ymwelwyr cyffredinol brynu tocynnau mynediad ag amser penodol ar ein tudalen archebu ar-lein, a gall ein haelodau eu harchebu. Caiff ein Tocynnau Mynediad i Safle eu rhyddhau bob bore Llun ar gyfer yr wythnos ddilynol. Er enghraifft, ddydd Llun 7 Mehefin, bydd tocynnau’n cael eu rhyddhau ar gyfer ymweliadau y gellir eu harchebu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 14 Mehefin.

Dewiswch y safle yr hoffech ymweld ag ef, y dyddiad a’r amser, er mwyn prynu / cadw eich e-docyn(nau)

Ymweld â Chastell Raglan/Visit Raglan Castle

 

Ein cynlluniau ailagor

Mae ein safleoedd treftadaeth sydd heb staff yn raddol ailagor gyda mesurau diogelwch newydd ar waith; mae’r safleoedd hyn yn rhad ac am ddim i ymweld â nhw ac nid oes angen rhagarchebu: edrychwch ar ein Tudalen I Ble Hoffech Chi Fynd?  am fwy o wybodaeth.

Mae 13 o’n safleoedd treftadaeth sydd â staff wedi ailagor, gan gynnwys: Cestyll BiwmaresCaernarfonCaerffiliCastell CochCas-gwentConwy, Cricieth, Dinbych, Harlech, Cydweli, Talacharn, Rhaglan a Rhuddlan, ynghyd â Abaty Glyn y GroesAbaty TyndyrnGwaith Haearn BlaenafonLlys a Chastell Tretŵr, Plas Mawr ac Llys yr Esgob Tyddewi.

Ymddiheurwn efallai na fydd ymwelwyr yn gallu cael mynediad i bob rhan o’n safleoedd oherwydd yr angen i gydymffurfio â’r rheolau parhaus sy’n ymwneud â chadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, mae’r gostyngiad presennol yn y gyfradd TAW yn cael ei drosglwyddo i’n hymwelwyr ac adlewyrchir hyn mewn prisiau mynediad is.

Gwiriwch dudalennau henebion unigol am amseroedd agor sy’n benodol i’r safle, yn ogystal â chyfleusterau cyfredol a mynediad i’r anabl.

Os oes gennych gwestiynau am eich ymweliad, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin defnyddiol ar frig y dudalen hon neu ffoniwch ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar: 03000 252239 neu e-bostiwch ni ar: cadw@pti.cymru

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein cynlluniau ailagor.