Skip to main content
Hysbysiad ymwelwyr

Rhaid i chi archebu eich tocynnau cyn i chi ymweld, a chofiwch:

  • ni ellir gwerthu tocynnau i unrhyw un sy’n byw y tu allan i Gymru, nac i grwpiau o fwy na 4 person dros 10 oed oni bai eu bod i gyd yn byw yn yr un tŷ. Efallai y bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o le’r ydych chi’n byw
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Mae archebu eich tocynnau ymlaen llaw i'n safleoedd yn hanfodol, gall ymwelwyr cyffredinol brynu tocynnau mynediad ag amser penodol ar ein tudalen archebu ar-lein, a gall ein haelodau eu harchebu.

Archebu Tocynnau

Mae tocynnau'n cael eu rhyddhau bob bore Llun ar gyfer yr wythnos ganlynol. Er enghraifft, ddydd Llun 07 Medi, bydd tocynnau'n cael eu rhyddhau ar gyfer ymweliadau y gellir eu harchebu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 14 Medi.

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru , bydd gofyn i ymwelwyr wisgo masgiau wyneb wrth archwilio unrhyw rannau dan do ar ein safleoedd o ddydd Llun 14 Medi.

Dewiswch y safle yr hoffech ymweld ag ef, y dyddiad a'r amser, i brynu / cadw eich e-docyn(au).

Sylwch - ni allwn ad-dalu na throsglwyddo tocynnau sydd wedi’u prynu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn medru ymweld ar y dyddiad rydych wedi ei archebu.

Yn rhai o’r safleoedd fydd yn ailagor, gan gynnwys Castell Caernarfon ac Abaty Tyndyrn, dim ond rhannau o’r safleoedd y bydd modd mynd iddyn nhw a hynny oherwydd bod angen gwneud gwaith cadwraeth neu ddatblygu hanfodol. O ganlyniad, bydd mynediad i Gastell Caernarfon yn hanner pris, a bydd pris tocynnau i oedolion yn Nhyndyrn yn cael ei ostwng i £5 yn unig.

Ar ran pawb yn Cadw, hoffem ddiolch i’n holl aelodau a’n hymwelwyr am eu cefnogaeth barhaus a’u hamynedd yn ystod y cyfnod hwn. Mae wedi ein galluogi ni i gynllunio ymlaen llaw yn effeithiol ar gyfer ailagor ein prif safleoedd treftadaeth.

 

Safleoedd agored:

             
Castell Biwmares     9 Tachwedd     Dydd Llun–Iau, Sadwrn a Sul
             
Gwaith Haearn Blaenafon     13 Tachwedd     Dydd Gwener, Sadwrn a Sul
             
Castell Caernarfon     16 Tachwedd     Dydd Llun–Mercher, Sadwrn a Sul
             
Castell Caerffili     9 Tachwedd     Bob dydd
             
Castell Coch     13 Tachwedd     Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
             
Castell Cas-gwent     9 Tachwedd     Bob dydd
             
Castell Conwy     10 Tachwedd     Dydd Llun–Mercher, Sadwrn a Sul
             
Castell Cricieth      11 Tachwedd     Dydd Sadwrn a Sul
             
Castell Dinbych     14 Tachwedd     Dydd Sadwrn a Sul
             
Castell Harlech      10 Tachwedd     Bob dydd
             
Castell Cydweli     9 Tachwedd     Bob dydd
             
Castell Rhaglan     11 Tachwedd     Bob dydd
             
Llys yr Esgob Tyddewi     9 Tachwedd     Dydd Llun–Iau, Sadwrn a Sul
             
Abaty Tyndyrn     9 Tachwedd     Bob dydd
             
Llys a Chastell Tretŵr     13 Tachwedd     Dydd Gwener, Sadwrn a Sul

 

 

Gostyngiadau pris ar draws henebion:

 

PRIS LLAWN 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

MYFYRWYR / PLANT 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

HENOED 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

TEULU 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

 

£

 

£

 

£

 

£

 

Castell Conwy

10.40

8.80

6.30

5.40

8.40

7.10

29.50

25.10

Castell Caernarfon

10.40

7.80

6.30

4.65

8.40

6.30

29.50

22.05

Castell Caerffili

9.40

8.00

5.60

4.80

7.50

6.40

26.20

22.30

Castell Biwmares

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Cas-gwent

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Harlech

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Rhaglan

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Abaty Tyndyrn

7.70

5.00

4.60

2.30

6.10

3.10

21.60

10.80

Castell Dinbych

4.50

3.80

2.60

2.20

3.60

3.10

12.50

10.60

Gwaith Haearn Blaenafon

6.10

5.20

3.70

3.10

4.80

4.10

£17.10

14.50

 

Safleoedd a fydd yn ailagor yn 2021:

Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Capel y Rug

Eglwys Llangar

Castell Oxwich

Castell Rhuddlan

Abaty Glyn y Groes

Abaty Ystrad Fflur

Castell Cilgerran

 

Ailagor Safleoedd sydd â Staff: Cwestiynau Cyffredin

Rydym eisiau rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi o ran ein cynlluniau i ailagor ein safleoedd treftadaeth sydd â staff yng Nghymru, gan ddeall y gallech fod ag ambell gwestiwn cyn i chi ymweld. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â ni drwy e-bost TocynnauCadw@llyw.cymru.