Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Dynion crefyddol a dawn tyfu pethau ganddynt

Yn sgil cloddiadau a ddechreuwyd yn y 1980au, datgelwyd llawer o gyfrinachau cudd maith y priordy adfeiliedig hwn ar lannau Afon Cleddau ychydig y tu allan i furiau trefol Hwlffordd. Yn ôl pob tebyg, fe’i sylfaenwyd i ganonau Awstinaidd tua diwedd y 12fed ganrif neu ddechrau’r 13eg ganrif, a gellir gweld rhannau o’r eglwys (gan gynnwys safle’r brif allor), y cabidyldy a’r cloestr.

Ond nodwedd orau’r priordy yw ei ardd wedi’i adfer, yr unig ardd ganoloesol eglwysig sy’n weddill ym Mhrydain, wedi’i hailblannu i adlewyrchu ei golwg a’i phersawr yn yr oesoedd canol. Roedd yr ‘ardd bleser’ glodwiw hon, lle i fwynhau yn ogystal â myfyrio, yn beth prin mewn cylchoedd mynachaidd, yn adlewyrchiad o gyfoeth hynod y priordy. Arddangosir arteffactau o’r cloddiadau yn Amgueddfa Tref Hwlffordd.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.