Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Na chroeswch 

Hawdd yw gweld pam adeiladwyd Llwchwr yma. Adfeilion castell sydd yma a oedd yn meddu ar fan rhydio distyll ar un adeg ar draws Moryd Llwchwr. Nid y Normaniaid yn unig a werthfawrogai ei werth strategol. Fil o flynyddoedd yn gynharach, adeiladodd y Rhufeiniaid gaer Leucarum ar y safle hwn. Cafodd castell gwrthgloddiau o’r 12fed ganrif, a losgwyd gan y Cymry ym 1151, ei ddisodli yn y ganrif nesaf â chaer garreg, ac un o’i thyrrau wedi goroesi hyd heddiw ynghyd â sylfeini murlenni.                                                  


Amseroedd agor

Gellir ei weld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Casllwchwr, ar yr A4070, 7m (11.3km) i’r Gog. Orll. o Abertawe.
Rheilffordd
Tre-gŵyr 21/2m (4km)