Skip to main content

Arolwg

Na chroeswch 

Hawdd yw gweld pam adeiladwyd Llwchwr yma. Adfeilion castell sydd yma a oedd yn meddu ar fan rhydio distyll ar un adeg ar draws Moryd Llwchwr. Nid y Normaniaid yn unig a werthfawrogai ei werth strategol. Fil o flynyddoedd yn gynharach, adeiladodd y Rhufeiniaid gaer Leucarum ar y safle hwn. Cafodd castell gwrthgloddiau o’r 12fed ganrif, a losgwyd gan y Cymry ym 1151, ei ddisodli yn y ganrif nesaf â chaer garreg, ac un o’i thyrrau wedi goroesi hyd heddiw ynghyd â sylfeini murlenni.                                                  


Amseroedd agor

Gellir ei weld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Casllwchwr, ar yr A4070, 7m (11.3km) i’r Gog. Orll. o Abertawe.
Rheilffordd
Tre-gŵyr 2.5m (4km)
Beic
RBC Llwybr Rhif 4 Ar y Llwybr

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50