Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw.

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Na chroeswch 

Hawdd yw gweld pam adeiladwyd Llwchwr yma. Adfeilion castell sydd yma a oedd yn meddu ar fan rhydio distyll ar un adeg ar draws Moryd Llwchwr. Nid y Normaniaid yn unig a werthfawrogai ei werth strategol. Fil o flynyddoedd yn gynharach, adeiladodd y Rhufeiniaid gaer Leucarum ar y safle hwn. Cafodd castell gwrthgloddiau o’r 12fed ganrif, a losgwyd gan y Cymry ym 1151, ei ddisodli yn y ganrif nesaf â chaer garreg, ac un o’i thyrrau wedi goroesi hyd heddiw ynghyd â sylfeini murlenni.                                                  


Amseroedd agor

Gellir ei weld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Casllwchwr, ar yr A4070, 7m (11.3km) i’r Gog. Orll. o Abertawe.
Rheilffordd
Tre-gŵyr 21/2m (4km)