Skip to main content

Arolwg

Olion trefol caer nerthol ers talwm 

Er bod ychydig olion Castell Abertawe wedi’u caethiwo bellach gan ganol y ddinas fodern hon, arferai fod yma gaer o gryn bwys strategol. Erbyn hyn, anodd yw dychmygu ei leoliad gwreiddiol ar ben clogwyn uwchlaw lle arferai Afon Tawe lifo, gan reoli harbwr a llwybr pwysig rhwng y dwyrain a’r gorllewin ar hyd de Cymru. Er bu yma gastell ers dechrau’r 12fed ganrif o leiaf, mae’r olion sydd yno heddiw’n dyddio o ddiwedd y 13eg ganrif a dechrau’r 14eg ganrif.

Y nodwedd fwyaf trawiadol yw’r paraped arcaded nodedig ar y bloc deheuol, sy’n rhyfeddol o debyg i’r rheini yn y llysoedd esgobion yn Nhyddewi a Llandyfái.

Bu’r llanc lleol Dylan Thomas yn gweithio yn ohebydd ifanc mewn swyddfeydd papur newydd (sydd wedi’u dymchwel bellach) ar safle’r castell.


Amseroedd agor

Gellir ei weld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Abertawe, Canol dinas Abertawe