Skip to main content

Hysbysiad Ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D.

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

 

 

Ni allwn dderbyn Cardiau aelodaeth CSSC, talebau credyd amser nac unrhyw gynlluniau mynediad am ddim sydd ddim yn gysylltiedig â Cadw ar y safle hwn.

Arolwg

Cartref byddigions gyda'i dŵr gwylio ei hun

Ei leoliad dramatig ar arfordir gwyntog Penrhyn Gŵyr - yn edrych dros gorsydd a gwastadeddau llaid gydag aber gwyllt afon Llwchwr yn y pellter fydd eich atgof parhaus am Weble.  

Rhaid bod yr olygfa epig hon yr un peth heddiw ag roedd hi 700 mlynedd yn ôl pan godwyd y plasty caerog hwn gam wrth gam gan deulu cyfoethog y de la Bere, stiwardiaid i arglwyddi Gŵyr.

At ei gilydd, roedden nhw eisiau creu cartref urddasol i ddiddanu gwesteion bonheddig. Mae'r neuadd fawr, siambrau’r gwesteion â’u toiledau dan do ac ystafell haul yr arglwydd, neu’r ystafell ymneilltuo breifat, i gyd yn awgrymu cryn ysblander.

Ond mae’r tŵr gwylio, copaon y muriau ar steil milwrol a’r tŵr de-orllewinol a godwyd i uchder bylchfur yn dangos fod y rhain yn dal yn amseroedd peryglus. Bu'n rhaid i foethusrwydd ac amddiffyn fynd law yn llaw.

Serch hynny, aeth canrif heibio cyn i Weble ddioddef niwed difrifol yn ystod gwrthryfel Owain Glyndŵr ar ddechrau'r 15fed ganrif.

Mwy am Gastell Weble


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am – 6pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.00
Teulu*
£11.60
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
B4271, neu’r B4295 i Bentref Llanrhidian, yna isffordd
Rheilffordd
17km/10mllr Abertawe, llwybr Caerdydd-Abertawe
Bws
17km/10mllr Abertawe, llwybr Caerdydd-Abertawe
Beic
NCN Llwybr Rhif 4 (13km/8mllr)

Cod post SA3 1HB.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Cyfeiriad
Castell Weble,
Abertawe, SA3 1HB