Skip to main content

Hysbysiad Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Cartref byddigions gyda'i dŵr gwylio ei hun

Ei leoliad dramatig ar arfordir gwyntog Penrhyn Gŵyr - yn edrych dros gorsydd a gwastadeddau llaid gydag aber gwyllt afon Llwchwr yn y pellter fydd eich atgof parhaus am Weble.  

Rhaid bod yr olygfa epig hon yr un peth heddiw ag roedd hi 700 mlynedd yn ôl pan godwyd y plasty caerog hwn gam wrth gam gan deulu cyfoethog y de la Bere, stiwardiaid i arglwyddi Gŵyr.

At ei gilydd, roedden nhw eisiau creu cartref urddasol i ddiddanu gwesteion bonheddig. Mae'r neuadd fawr, siambrau’r gwesteion â’u toiledau dan do ac ystafell haul yr arglwydd, neu’r ystafell ymneilltuo breifat, i gyd yn awgrymu cryn ysblander.

Ond mae’r tŵr gwylio, copaon y muriau ar steil milwrol a’r tŵr de-orllewinol a godwyd i uchder bylchfur yn dangos fod y rhain yn dal yn amseroedd peryglus. Bu'n rhaid i foethusrwydd ac amddiffyn fynd law yn llaw.

Serch hynny, aeth canrif heibio cyn i Weble ddioddef niwed difrifol yn ystod gwrthryfel Owain Glyndŵr ar ddechrau'r 15fed ganrif.

Mwy am Gastell Weble


Prisiau


Cyfarwyddiadau

Ffordd
B4271, neu’r B4295 i Bentref Llanrhidian, yna isffordd
Rheilffordd
17km/10mllr Abertawe, llwybr Caerdydd-Abertawe
Bws
17km/10mllr Abertawe, llwybr Caerdydd-Abertawe
Beic
NCN Llwybr Rhif 4 (13km/8mllr)

Cod post SA3 1HB.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Cyfeiriad
Castell Weble,
Abertawe, SA3 1HB