Skip to main content

Teithiau Tywys

Er nad yw Castell Oxwich ar agor ar hyn o bryd ar gyfer ymweliadau cyffredinol, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd rhaglen o deithiau tywys yn cael ei chynnal rhwng Mai ac Awst eleni.

Edrychwch ar y dudalen ddigwyddiadau am ragor o wybodaeth ac i archebu tocyn.

Archebu tocynnau 

Arolwg

Castell mewn enw yn unig, ond yn creu tipyn o argraff

Mae’ch llygaid yn gallu’ch twyllo. Saif Castell Oxwich yn ysblennydd uwchlaw ehangder braf Bae Oxwich, ond nid castell mohono o gwbl. 

Maenordy Tuduraidd mawreddog ydyw a adeiladwyd gan dad a mab uchelgeisiol, a’u haddurniadau ffug-milwrol yn ymwneud ag esgyn cymdeithasol yn hytrach nag amddiffyn.

O’r funud y cerddwch chi drwy’r porth urddasol wedi’i addurno ag arfau Syr Rice Mansel, mae’n amlwg mai hwn oedd cartref teulu bonedd a oedd am fod yn ei chanol hi ym mlynyddoedd ffyniannus yr 16eg ganrif.  

Mae adain ddeheuol gymharol blaen Syr Rice, a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach yn ffermdy tan 1954, yn gyflawn o hyd. Ond adfail bellach yw adain ddeheuol afradlon ei fab Edward, a’i neuadd ddeulawr a galeri hir urddasol yn meddu golygfeydd rhyfeddol o’r môr.    

Y tu allan, olion colomendy anferth gyda 300 o nythod yw’r clos. Diben hwn yn rhannol oedd darparu cig ffres i’r castell drwy gydol y flwyddyn – a brolio hefyd, yn rhannol. Yn rhyfeddol, mae Oxwich yn dal yn eiddo i ddisgynyddion teulu Mansel.  

Rhagor o wybodaeth


Amseroedd agor

Ar gau


Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Newid cewynnau icon Lle i gadw beiciau icon Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Tywyslyfr icon Siop roddion icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Byrddau picnic icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Lluniaeth icon

Toiledau gyda chyfleusterau i newid babanod.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Grassed car park for approx. 15/20 cars. No dedicated disabled spaces.

Caniateir cŵn ar dennyn ond ni chânt fynediad i’r arddangosfeydd.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae meinciau a /neu fyrddau picnic ar gael i ymwelwyr eu defnyddio.

 

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ar dir y castell, 50 metr o'r swyddfa docynnau.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Te a choffi ar gael


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A4118, 17.6km/11 mllr i'r De Orll o Abertawe (ym mhendref Oxwich)
Rheilffordd
17km/11mllr Abertawe, ar lwybr Caerdydd-Abertawe.
Bws
45m/50llath, llwybr Rhif 117/118, Abertawe-Horton/Rhosili.
Beic
RBC Llwybr Rhif 4 (15km/9mllr).

Cod post SA3 1ND

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
Cadw@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Oxwich,
Oxwich SA3 1ND

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01792 390359
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.