Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Oherwydd pryderon ynghylch lledaeniad pellach y Coronafeirws a lles ein hymwelwyr, mae'n ddrwg gennym adrodd y bydd rhai henebion a meysydd parcio Cadw heb eu staffio yn aros ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Arolwg

Esiampl o ddylanwad Sistersaidd ar Gymru ganoloesol

Roedd mynachod Sistersaidd yn fwy na dynion crefyddol. Roedd y Sistersiaid doeth yn ffermwyr defaid arloesol, ymysg yr entrepreneuriaid gwledig cyntaf. Roedd eu rhwydwaith o abatai’n cynnwys Cymer, sy’n eistedd yn hardd yng ngheg aber Mawddach.

Cafodd ei sefydlu yn 1198, ac roedd yn un o’u haneddiadau lleiaf, wnaeth ddioddef yn fawr yn ystod y gwrthdaro rhwng Cymru a Lloegr yn y 13eg ganrif. Serch hynny, mae llawer o adfeilion wedi goroesi o’r eglwys abaty syml hon.


Prisiau


Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Cod post LL40 2HE

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.