Skip to main content

Arolwg

Pont gudd brydferth dros Afon Dyfi 

Mae graddfa fechan a golwg werdd fwsoglyd y bont hon a’i dau fwa yn rhoi naws stori tylwyth teg iddi, ond mewn gwirionedd fe’i hadeiladwyd am resymau beunyddiol ymarferol tua dechrau’r 17eg ganrif er mwyn i bynfeirch groesi Afon Dyfi. Erbyn hyn, mae traffig yn gwibio heibio ar hyd cefnffordd yr A470 rhwng y gogledd a’r de, heb sylweddoli ei bod mor agos, felly cofiwch gymryd yr amser i aros i’w gweld.

Y sawl a dalodd am adeiladu Pont Minllyn oedd Dr John Davies, rheithor Mallwyd, un o ysgolheigion amlycaf yr oes yng Nghymru. Credir y bu ganddo ran yn cyfieithu’r Beibl a’r Llyfr Gweddi Gyffredin, yn ogystal â chyhoeddi ei lyfr ei hun o ramadeg y Gymraeg.


Amseroedd agor


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau