Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Pont gudd brydferth dros Afon Dyfi 

Mae graddfa fechan a golwg werdd fwsoglyd y bont hon a’i dau fwa yn rhoi naws stori tylwyth teg iddi, ond mewn gwirionedd fe’i hadeiladwyd am resymau beunyddiol ymarferol tua dechrau’r 17eg ganrif er mwyn i bynfeirch groesi Afon Dyfi. Erbyn hyn, mae traffig yn gwibio heibio ar hyd cefnffordd yr A470 rhwng y gogledd a’r de, heb sylweddoli ei bod mor agos, felly cofiwch gymryd yr amser i aros i’w gweld.

Y sawl a dalodd am adeiladu Pont Minllyn oedd Dr John Davies, rheithor Mallwyd, un o ysgolheigion amlycaf yr oes yng Nghymru. Credir y bu ganddo ran yn cyfieithu’r Beibl a’r Llyfr Gweddi Gyffredin, yn ogystal â chyhoeddi ei lyfr ei hun o ramadeg y Gymraeg.


Amseroedd agor


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau