Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Cyfuno dyfeisgarwch pensaernïol a manteision naturiol mewn cadarnle o waith llaw’r Cymry y mae’n rhaid ymweld ag ef

Ydy, mae’n anghysbell. Ond mae’n denu pawb sy'n frwd dros gestyll. Mewn llinyn ar hyd brigiad creigiog danheddog yn Nyffryn Dysynni wrth droed Cader Idris, mae Castell y Bere yn enwedig o dda am ddeffro naws ac awyrgylch cestyll brodorol Cymru. Fe’i hadeiladwyd gan reolwr Cymru Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn Fawr) i warchod ffin ddeheuol Gwynedd, a dechreuodd y gwaith adeiladu ym 1221, a’r castell yn cael ei ddefnyddio o hyd tan 1294. Er gellir priodoli llawer o gryfder Castell y Bere i’w uchelfan, mae ei ddyluniad yn tystio i ddyfeisgarwch ei benseiri Cymreig. Roedd y fynedfa soffistigedig, sy’n cynnwys dau borthdy gyda phontydd codi ac efallai porthcwlisiau, gryn dipyn o flaen ei hoes, hyd yn oed yn ôl safonau amddiffynfeydd y Saeson.  

Mwy am Gastell y Bere


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Lle i gadw beiciau icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Ger Llanfihangel y Pennant, oddi ar y B4405 61/2m (10.5km) i’r Gog. Ddwy. o Dywyn.
Rheilffordd
Tywyn 7m (11.3km).

Cod post LL36 9TS