Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Sadwrn 27 Mawrth ymlaen — bydd yr heneb hon ar agor ac am ddim i ymwelwyr yng Nghymru ymweld â hi heb fod angen rhagarchebu.

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Cyfuno dyfeisgarwch pensaernïol a manteision naturiol mewn cadarnle o waith llaw’r Cymry y mae’n rhaid ymweld ag ef

Ydy, mae’n anghysbell. Ond mae’n denu pawb sy'n frwd dros gestyll. Mewn llinyn ar hyd brigiad creigiog danheddog yn Nyffryn Dysynni wrth droed Cader Idris, mae Castell y Bere yn enwedig o dda am ddeffro naws ac awyrgylch cestyll brodorol Cymru. Fe’i hadeiladwyd gan reolwr Cymru Llywelyn ap Iorwerth (Llywelyn Fawr) i warchod ffin ddeheuol Gwynedd, a dechreuodd y gwaith adeiladu ym 1221, a’r castell yn cael ei ddefnyddio o hyd tan 1294. Er gellir priodoli llawer o gryfder Castell y Bere i’w uchelfan, mae ei ddyluniad yn tystio i ddyfeisgarwch ei benseiri Cymreig. Roedd y fynedfa soffistigedig, sy’n cynnwys dau borthdy gyda phontydd codi ac efallai porthcwlisiau, gryn dipyn o flaen ei hoes, hyd yn oed yn ôl safonau amddiffynfeydd y Saeson.  

Mwy am Gastell y Bere


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau


Cyfleusterau

Lle i gadw beiciau icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Ger Llanfihangel y Pennant, oddi ar y B4405 61/2m (10.5km) i’r Gog. Ddwy. o Dywyn.
Rheilffordd
Tywyn 7m (11.3km).

Cod post LL36 9TS