Skip to main content

Arolwg

Siâp rhyfedd o heneb unig o’r Oes Efydd

Wedi’i godi ar ryw adeg yn ystod yr Oes Efydd, yn fwy na thebyg, mae’r maen hir hwn yn ffigwr unig ar ei ben ei hun ymysg caeau ar gyrion Caergybi. Yn mesur rhyw 9 troedfedd/2.7m o uchder, mae’r garreg yn hynod am ei siâp anarferol, sydd fel petai’n dirdroi wrth iddi godi am i fyny o’r ddaear.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r De Ddwy. o Gaergybi, oddi ar y B4545
Rheilffordd
Caergybi 2m (3.2km)