Skip to main content

Arolwg

Abaty canoloesol crand lle claddwyd cenedlaethau o dywysogion Cymru

Saif abaty Ystrad Fflur neu Strata Florida – y Lladin am ‘Fro’r Blodau’ – ar ddolydd ffrwythlon wrth ymyl glannau afon Teifi ers 1201.

Fe’i sefydlwyd gan fynachod Sistersaidd mentyll gwynion yn rhan o fudiad a aeth fel ymchwydd ledled gorllewin Ewrop i gyd yn yr Oesoedd Canol cynnar. Cyn hir, yma oedd yr eglwys enwocaf yng Nghymru ar ôl Tyddewi – man pererindod ac echelbin diwylliant Cymru.    

Clywir atsain mawredd yn ddigamsyniol ymhlith yr adfeilion. Yn y porth gorllewinol cerfiedig i’r abaty, cynigir golygfa aruthrol i lawr canol yr eglwys i’r man lle safai’r brif allor ar un adeg. 

Mae rhai o’r teils addurnedig anhygoel a fuasai’n gorchuddio lloriau’r eglwys yn y golwg o hyd. Ceir griffoniaid, adar a gellesg o amgylch y ‘Dyn gyda’r Drych’ enigmatig. Tybir bod y ffigwr hwn o’r 14eg ganrif, a chrysbais a chwfl clos amdano, yn symbol o goegfalchder.  

Ystrad Fflur yw man gorffwys olaf cenedlaethau o dywysogion canoloesol Cymru. Dywedir bod y bardd mawr Dafydd ap Gwilym wedi’i gladdu o dan ywen yn y fynwent. Nid yw’n syndod bod y lle wedi’i alw’n ‘Abaty San Steffan Cymru’.  

Rhagor o wybodaeth


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

 

Bob dydd 10am–4pm*

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

 


Cyfleusterau

Disabled person access icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Byrddau picnic icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon

Mae'r tir wedi'i osod â glaswellt.

Gellir cysylltu â'r ceidwad i drefnu mynediad i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn i'r safle drwy giât yr allanfa, sy'n llwybr gwastad cadarn sy'n arwain at adfeilion yr abaty.

Byrddau picnic a meinciau ar gael, 1 gyda rhan i gadair olwyn.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Byrddau picnic a meinciau ar gael, 1 gyda rhan i gadair olwyn.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Isffyrdd o Bontrhydfendigaid, gellir ei gyrraedd o’r B4340
Rheilffordd
Aberystwyth 26km/16mllr Llinell Amwythig - Aberystwyth
Beic
NCN Llwybr Rhif 820 (4km/2mllr)

Cod post SY25 6ES.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
*StrataFloridaAbbey@llyw.cymru

Cyfeiriad
Abaty Ystrad Fflur
Abbey Rd, Ystrad Fflur, Ystrad Meurig SY25 6ES

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01974 831261
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.