Skip to main content
Iechyd a Diogelwch

Oherwydd erydu arfordirol, byddwch yn ymwybodol bod angen gofal ychwanegol yn yr ardal o amgylch yr heneb wrth ddefnyddio rhan isaf llwybr yr arfordir. Mae’r llwybr sy’n arwain i’r heneb ar hyn o bryd yn ddiogel a heb gael ei effeithio. Mae Cadw yn monitro’r safle’n ofalus ac os oes gennych unrhyw bryderon gwiriwch ein cyngor diweddaraf a’n hymchwil ar newid hinsawdd a chyhoeddiad diweddaraf tîm amgylchedd hanesyddol Cadw – Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru – Cynllun Addasu’r Sector.

Cysylltwch â ni i godi unrhyw bryderon y gallai fod gennych ynglŷn â’r heneb neu’r ardal gyfagos. E-bost: cadw@llyw.cymru

Arolwg

Beddrod llawn awyrgylch gydag enghreifftiau prin o gelf gynhanes 

Mae Barclodiad y Gawres (‘The Giantess’s Apronful’ yn Saesneg) yn rhoi cipolwg dadlennol – ac annisgwyl – ar fywydau ein cyndadau hynafol. Yn eistedd ar glogwyn mewn safle rhyfeddol, adluniad modern yw’r 90 troedfedd/27m o dwmpath pridd, ond islaw hwnnw ceir 23 troedfedd/7m o dramwyfa sy’n arwain at siambr siâp croes sy’n gartref i drysorau mwyaf cyffrous y beddrod. Ymhlith cyfres o gerrig mae pump wedi’u hysgythru â phatrymau igam-ogam a throellog dyrys, sy’n awgrym o arwyddocâd y safle i drigolion cynnar Ynys Môn. Er bod cerfiadau tebyg wedi’u canfod mewn safleoedd Neolithig (Oes Newydd y Cerrig) yn Iwerddon, mae’r unig feddrod arall yn y DU sydd ag enghreifftiau o gelf fegalithig debyg ychydig filltiroedd i ffwrdd ym Mryn Celli Ddu.


Amseroedd agor

Gall ymwelwyr weld y siambr o’r tu allan drwy gydol y flwyddyn rhwng 10am–4pm


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Ni chaniateir ysmygu.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Oddi ar yr A4080, 2m (3.2km) i’r Gog. Orll. o Aberffraw.
Rheilffordd
Tŷ Croes 2m (3.2km).
Beic
RBC Llwybr Rhif 8 (7.3km/4.6mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.