Skip to main content

Arolwg

Llys pwysig i Dywysogion Gwynedd yn yr Oesoedd Canol

Llys Rhosyr ger Niwbwrch yw’r unig un o Lysoedd Tywysogion Cymru sydd ag olion gweladwy y gall y cyhoedd ymweld â nhw. Adlewyrchir arwyddocâd diwylliannol y safle gan y ffaith fod Cadw wedi’i ddynodi fel heneb gofrestredig. Bellach dyma heneb rhif 131 a fydd yn cael gofal uniongyrchol gan Cadw.

Mae llysoedd brenhinol Tywysogion Gwynedd ymhlith cyfadeiladau seciwlar pwysicaf yr Oesoedd Canol yng Nghymru. Er bod safleoedd llysoedd eraill yn hysbys o ddogfennau neu bod awgrym yn eu cylch yn sgil gwaith cloddio rhannol, Llys Rhosyr yw'r unig un o Lysoedd Tywysogion Cymru sydd heb amddiffynfeydd ac a gadarnhawyd trwy gloddio archaeolegol


Amseroedd agor

Bob dydd 10am-4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr


Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Maes parcio cyhoeddus agosaf (tua 450 metr)

Stryd yr Eglwys, Niwbwrch.

Caniateir cŵn ar dennyn byr.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
0.3m (450m) i'r de-orllewin o Niwbwrch, oddi ar yr A4080
Rheilffordd
Bodorgan (7km/4.3ml) lein Amwythig i Gaergybi
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.