Skip to main content

Arolwg

Dau o’r un anian

Mewn cae wrth ymyl pen deheuol Llyn Llywenan, y llyn naturiol mwyaf ar Ynys Môn, dim ond 7 troedfedd/2.1m sy’n gwahanu’r pâr hwn o feddrodau Neolithig (Oes Newydd y Cerrig). Er eu bod yn agos i’w gilydd, nid yw aliniad y beddrodau’n gadael lle o gwbl i fynedfa dramwyfa gyffredin, gan awgrymu eu bod wedi’u hadeiladu a’u defnyddio ar wahanol adegau yn y cyfnod Neolithig. O’r ddau, y beddrod deheuol sydd yn y cyflwr gorau, gyda’i faen capan mawr yn sefyll o hyd ar bedwar unionsyth.

Nid ein cyndadau hynafol oedd unig breswylwyr y beddrod – tua dechrau’r 1800au, dywedir bod teulu a drowyd allan o’i gartref wedi’u defnyddio’n lloches.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Beic
RBC Llwybr Rhif 5 (2.5km/1.6mllr)