Skip to main content

Arolwg

Olion chwilfriw heneb o’r Oes Efydd 

Ar ben ei hunan bach ar frig cefnen, mae’r maen hir hwn o’r Oes Efydd gynnar yn dal yn nodwedd urddasol ar y dirwedd o’i gwmpas. Yn anffodus, ni fu’r milenia’n garedig i’r heneb hon. Wedi’i hollti’n dri darn, mae’r maen bellach wedi’i ddal ynghyd gan folltau a gwregysau haearn.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1 3/4m (2.8km) i’r Gog. Ddwy. o Fodedern, oddi ar y B5109