Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Olion terfynol caer glan dŵr arwyddocaol  

Er bod y ddinas fodern wedi’i lyncu bellach i raddau helaeth, cewch syniad o fawredd Castell Casnewydd o hyd o’i weld o’r bont ar draws Afon Wysg. Oddi yma, daw ei dŵr canolog gyda doc dŵr i’r golwg, rhwng dau dŵr pellach sy’n nodi pennau gogleddol a deheuol y gaer.

Yn wreiddiol, amgylchynwyd murlen y castell gan ffos ddofn, a lenwyd â dŵr yn ystod penllanw – un o fanteision allweddol ei safle glan afon. Adeiladwyd y castell yn y 14eg ganrif, gan ddisodli castell tomen a beili cynharach yn agos i’r gadeirlan yn Stow Hill.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Rheilffordd
Casnewydd, Canol tref Casnewydd