Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Olion terfynol caer glan dŵr arwyddocaol  

Er bod y ddinas fodern wedi’i lyncu bellach i raddau helaeth, cewch syniad o fawredd Castell Casnewydd o hyd o’i weld o’r bont ar draws Afon Wysg. Oddi yma, daw ei dŵr canolog gyda doc dŵr i’r golwg, rhwng dau dŵr pellach sy’n nodi pennau gogleddol a deheuol y gaer.

Yn wreiddiol, amgylchynwyd murlen y castell gan ffos ddofn, a lenwyd â dŵr yn ystod penllanw – un o fanteision allweddol ei safle glan afon. Adeiladwyd y castell yn y 14eg ganrif, gan ddisodli castell tomen a beili cynharach yn agos i’r gadeirlan yn Stow Hill.


Amseroedd agor


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Rheilffordd
Casnewydd, Canol tref Casnewydd