Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef. (Dim mynediad i’r tu mewn)

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Olion terfynol caer glan dŵr arwyddocaol  

Er bod y ddinas fodern wedi’i lyncu bellach i raddau helaeth, cewch syniad o fawredd Castell Casnewydd o hyd o’i weld o’r bont ar draws Afon Wysg. Oddi yma, daw ei dŵr canolog gyda doc dŵr i’r golwg, rhwng dau dŵr pellach sy’n nodi pennau gogleddol a deheuol y gaer.

Yn wreiddiol, amgylchynwyd murlen y castell gan ffos ddofn, a lenwyd â dŵr yn ystod penllanw – un o fanteision allweddol ei safle glan afon. Adeiladwyd y castell yn y 14eg ganrif, gan ddisodli castell tomen a beili cynharach yn agos i’r gadeirlan yn Stow Hill.


Amseroedd agor

Gellir ei gweld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim ysmygu icon

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Rheilffordd
Casnewydd, Canol tref Casnewydd