Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Edrychwch i’r nen i godi calon 

Pan oedd ar berchennog Castell Gwydir eisiau ei fan addoli ei hun, adeiladodd ei gapel preifat ei hun. Y perchennog dan sylw oedd Syr Richard Wynn, aelod o deulu dylanwadol Wynn a adeiladodd hefyd Blas Mawr yng Nghonwy, un o’r tai tref Elisabethaidd ceinaf ym Mhrydain.

Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi camargraff o’r tu mewn. Lle moethus ydyw sy’n cyfuno steiliau Gothig a Dadeni, gyda phulpud wedi’i addurno â ffigurau cerfiedig. Ond pan syllwch am i fyny y datgelir gwir ogoniant Gwydir: nenfwd nefolaidd wedi’i beintio a’i addurno ag angylion, colomennod, cerubiaid a symbolau o’r haul, lleuad a sêr.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Er mwyn trefnu apwyntiad i fynd i mewn i'r capel ffoniwch Geidwad yr Allweddi ar: 01492 641687.

Dylech roi o leiaf 24 awr o rybudd cyn eich ymweliad.

Gallwch ymweld drwy gydol y flwyddyn ar wahân i 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Dim ysmygu icon Dim dronau icon

Ceir mynediad ar draws tir gwastad o'r maes parcio i'r capel.

Mae parcio ar gyfer hyd at 6 char o fwen 50 metr i'r heneb.

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Ni chaniateir ysmygu.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1/2m (0.8km) i’r De Orll. o Lanrwst, oddi ar y B5106.
Rheilffordd
Llanrwst 1/2m (0.8km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.

Perthynol