Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Edrychwch i’r nen i godi calon 

Pan oedd ar berchennog Castell Gwydir eisiau ei fan addoli ei hun, adeiladodd ei gapel preifat ei hun. Y perchennog dan sylw oedd Syr Richard Wynn, aelod o deulu dylanwadol Wynn a adeiladodd hefyd Blas Mawr yng Nghonwy, un o’r tai tref Elisabethaidd ceinaf ym Mhrydain.

Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi camargraff o’r tu mewn. Lle moethus ydyw sy’n cyfuno steiliau Gothig a Dadeni, gyda phulpud wedi’i addurno â ffigurau cerfiedig. Ond pan syllwch am i fyny y datgelir gwir ogoniant Gwydir: nenfwd nefolaidd wedi’i beintio a’i addurno ag angylion, colomennod, cerubiaid a symbolau o’r haul, lleuad a sêr.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Dim ysmygu icon Dim dronau icon

Ceir mynediad ar draws tir gwastad o'r maes parcio i'r capel.

Mae parcio ar gyfer hyd at 6 char o fwen 50 metr i'r heneb.

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Ni chaniateir ysmygu.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
1/2m (0.8km) i’r De Orll. o Lanrwst, oddi ar y B5106.
Rheilffordd
Llanrwst 1/2m (0.8km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.

Perthynol