Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: Diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Efallai’r cyfan sy’n weddill o gymuned ddiflanedig

Prin iawn y gwyddys am hanes y capel adfeiliedig hwn o’r 12fed ganrif, a saif mewn llecyn unig uwchben Bae Llugwy. Mae’n siŵr fod y strwythur carreg sydd yno heddiw wedi’i godi ar safle eglwys Geltaidd hŷn o bren yn y 12fed ganrif, pan ddaeth ymosodiadau’r Llychlynwyr ar Ynys Môn i ben a phan ddaeth bywyd ar yr ynys yn fwy sefydlog a ffyniannus. Mae’n siŵr nad oedd safle Capel Llugwy bob amser mor anghyfannedd – mae’n debygol mai’r capel yw’r unig beth sydd dros ben o gymuned gweddol fawr a gafodd ei gadael yn y pen draw gan ei phreswylwyr.                                                                                 


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
3/4m (1.2km) i’r Gog. o Lanallgo, oddi ar yr A5025