Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Efallai’r cyfan sy’n weddill o gymuned ddiflanedig

Prin iawn y gwyddys am hanes y capel adfeiliedig hwn o’r 12fed ganrif, a saif mewn llecyn unig uwchben Bae Llugwy. Mae’n siŵr fod y strwythur carreg sydd yno heddiw wedi’i godi ar safle eglwys Geltaidd hŷn o bren yn y 12fed ganrif, pan ddaeth ymosodiadau’r Llychlynwyr ar Ynys Môn i ben a phan ddaeth bywyd ar yr ynys yn fwy sefydlog a ffyniannus. Mae’n siŵr nad oedd safle Capel Llugwy bob amser mor anghyfannedd – mae’n debygol mai’r capel yw’r unig beth sydd dros ben o gymuned gweddol fawr a gafodd ei gadael yn y pen draw gan ei phreswylwyr.                                                                                 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
3/4m (1.2km) i’r Gog. o Lanallgo, oddi ar yr A5025