Skip to main content

Arolwg

Un o’r hoelion wyth

Golwg fathredig sydd ar Lugwy, fel petai ei meini cynhaliol yn cael eu haraf orfodi i’r ddaear gan ei maen capan anferth. Nid hynny mo’r gwir, er bod y beddrod hwn ymhlith y mwyaf ym Mhrydain, dan ei do carreg anferthol sydd 18 troedfedd/5.5m o hyd a 15 troedfedd/4.6m o led ac yn pwyso 25 tunnell, yn ôl pob tyb.

Buasai Llugwy, sy’n dyddio o ddiwedd yr oes Neolithig (Oes Newydd y Cerrig), wedi’i gorchuddio’n wreiddiol â thomen bridd. Pan gloddiwyd y beddrod ym 1908, canfuwyd esgyrn dynion, menywod a phlant ynghyd ag esgyrn anifeiliaid, cregyn, offer fflint, crochenwaith a phin asgwrn.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
3/4m (1.2km) i’r Gog. o Lanallgo, oddi ar yr A5025
Beic
RBC Llwybr Rhif 5 (6.6km/4.1mllr).