Skip to main content

Hysbysiad Ymwelwyr

Ni chaniateir gwersylla dros nos ar dir Tref Rufeinig Caer-went. Mae hyn yn cynnwys pebyll, faniau gwersylla a chartrefi modur.

Arolwg

Cipolwg ar dref farchnad wedi’i Rhufeinio

Hwyrach mai ei lleoliad cysglyd yn y gororau gwledig diarffordd yw’r rheswm pam mai Caer-went, Venta Silurum i’r Rhufeiniaid, yw un o’r cyfrinachau hynny a gadwyd orau. Heb os, mae Caerllion (Isca) gerllaw, un o drefi Rhufeinig pwysicaf Prydain, wedi dwyn ei chlodydd. Roedd Caer-went, a sefydlwyd tua 75-80 OC, yn anheddiad i’r Silwriaid, llwyth brodorol a gafodd ei Rufeinio yn dilyn goresgyniad Prydain.

Roedd yn lle prysur ynghyd â baddondai cyhoeddus, ar wasgar mewn grid Rhufeinig trefnus nodweddiadol. Mae’r olion trawiadol yn cynnwys waliau sy’n dal i sefyll hyd at 17 troedfedd / 5m, tai wedi’u datgloddio, ynghyd â marchnadfa a theml Brythonaidd-Rufeinig.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Maes parcio icon Disabled person access icon Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon Byrddau picnic icon Toiledau   icon

Bob dydd 10am–4pm

Ni chaniateir gwersylla dros nos ar dir Tref Rufeinig Caer-went. Mae hyn yn cynnwys pebyll, faniau gwersylla a chartrefi modur.

 

Sylwch fod maes parcio a thoiledau Porth Gorllewin Caer-went ar gau ar hyn o bryd.

Sylwch fod maes parcio a thoiledau Porth Gorllewin Caer-went ar gau ar hyn o bryd.

Bob dydd 10am–4pm


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dilynwch yr arwyddion oddi ar yr A48 rhwng Casnewydd a Chas-gwent
Rheilffordd
Cil-y-coed 4km/2.4mllr
Bws
Llwybr rhif 73 Casnewydd –Cas-gwent
Beic
RBC Llwybr Rhif 4 (0.3mllr/0.4km)

Cod post NP26 5BA

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50