Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r heneb hon bellach ar agor ac fe ellir ymweld â’r safle ac yn rhad ac am ddim heb archebu ymlaen llaw. 

Gwiriwch ein hamseroedd agor a'n cyfleusterau isod; byddwch yn gyfrifol a pharchwch yr ardal leol yn ystod eich ymweliad.

Cadwch at ganllawiau pellter cymdeithasol a rheoliadau coronafeirws Llywodraeth Cymru bob amser a pheidiwch â cheisio cael mynediad i leoedd dan do.

Arolwg

Blwch adar ar raddfa gwbl aruthrol 

Ar yr olwg gyntaf, mae’n anodd credu bod y strwythur enfawr hwn wedi’i adeiladu’n gartref i golomennod. Wedi’i adeiladu tua 1600 gan y gwleidydd dylanwadol o Gymro, Syr Richard Bulkeley, roedd to cromennog enfawr y colomendy yn darparu lle i hyd at 1,000 o nythod, ac roedd yn ffynhonnell bwysig o gig ac wyau. Y tu mewn i’r gromen mae piler carreg tua 12 troedfedd/37m o uchder, a fuasai’n cynnal ysgol gylchdro a ddefnyddid i gyrraedd y nythod ar hyd y waliau.

Bendithiwyd Penmon yn arbennig â safleoedd hanesyddol - cofiwch ymweld hefyd â Phriordy a Chroes Penmon a Ffynnon Seiriol.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8RW