Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Blwch adar ar raddfa gwbl aruthrol 

Ar yr olwg gyntaf, mae’n anodd credu bod y strwythur enfawr hwn wedi’i adeiladu’n gartref i golomennod. Wedi’i adeiladu tua 1600 gan y gwleidydd dylanwadol o Gymro, Syr Richard Bulkeley, roedd to cromennog enfawr y colomendy yn darparu lle i hyd at 1,000 o nythod, ac roedd yn ffynhonnell bwysig o gig ac wyau. Y tu mewn i’r gromen mae piler carreg tua 12 troedfedd/37m o uchder, a fuasai’n cynnal ysgol gylchdro a ddefnyddid i gyrraedd y nythod ar hyd y waliau.

Bendithiwyd Penmon yn arbennig â safleoedd hanesyddol - cofiwch ymweld hefyd â Phriordy a Chroes Penmon a Ffynnon Seiriol.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8RW