Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.*

*(dim mynediad i’r tu mewn)

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Blwch adar ar raddfa gwbl aruthrol 

Ar yr olwg gyntaf, mae’n anodd credu bod y strwythur enfawr hwn wedi’i adeiladu’n gartref i golomennod. Wedi’i adeiladu tua 1600 gan y gwleidydd dylanwadol o Gymro, Syr Richard Bulkeley, roedd to cromennog enfawr y colomendy yn darparu lle i hyd at 1,000 o nythod, ac roedd yn ffynhonnell bwysig o gig ac wyau. Y tu mewn i’r gromen mae piler carreg tua 12 troedfedd/37m o uchder, a fuasai’n cynnal ysgol gylchdro a ddefnyddid i gyrraedd y nythod ar hyd y waliau.

Bendithiwyd Penmon yn arbennig â safleoedd hanesyddol - cofiwch ymweld hefyd â Phriordy a Chroes Penmon a Ffynnon Seiriol.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8RW