Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newyddbyddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser .

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Tair nodwedd ar un safle sanctaidd pwysig 

Ymestynna hanes Penmon yn ôl i’r 6ed ganrif, pan sefydlwyd mynachlog yma gan Sant Seiriol. Credir bod y ffynnon sanctaidd (sydd â phriodweddau iachau honedig) sy’n dwyn ei enw yn gysylltiedig â’r cyfnod hwn, er bod y ‘gell’ sy’n gartref iddi wedi’i hadeiladu’n llawer diweddarach. Mae olion y priordy sy’n sefyll heddiw yn dyddio i raddau helaeth o’r 13eg ganrif, pan ddaeth yn rhan o’r urdd Awstinaidd.

Y tu mewn i’r eglwys, sy’n dal i wasanaethu’r plwyf heddiw, saif croes drawiadol. Yn dyddio o’r 10fed ganrif, mae ei choes wedi’i cherfio â phatrymau dyrys o rwyllwaith a phlethi.

Mae hefyd yn werth ymweld â Cholomendy Penmon o’r 15fed ganrif, sydd wrth ymyl y priordy. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Charging car park icon Dim ysmygu icon

Mae maes parcio sy’n codi tâl ar gael.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8RW