Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Oherwydd pryderon dros ledaenu Coronafeirws ymhellach a lles ein hymwelwyr, mae’n ddrwg gennym ni orfod datgan bod henebion heb staff a meysydd parcio Cadw sydd â gatiau sy’n cloi yn cau o 5pm dydd Llun 23 Mawrth am gyfnod amhenodol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at wahodd pobl i fwynhau’r henebion anhygoel hyn unwaith eto cyn gynted ag y gallwn ni.

Arolwg

Tair nodwedd ar un safle sanctaidd pwysig 

Ymestynna hanes Penmon yn ôl i’r 6ed ganrif, pan sefydlwyd mynachlog yma gan Sant Seiriol. Credir bod y ffynnon sanctaidd (sydd â phriodweddau iachau honedig) sy’n dwyn ei enw yn gysylltiedig â’r cyfnod hwn, er bod y ‘gell’ sy’n gartref iddi wedi’i hadeiladu’n llawer diweddarach. Mae olion y priordy sy’n sefyll heddiw yn dyddio i raddau helaeth o’r 13eg ganrif, pan ddaeth yn rhan o’r urdd Awstinaidd.

Y tu mewn i’r eglwys, sy’n dal i wasanaethu’r plwyf heddiw, saif croes drawiadol. Yn dyddio o’r 10fed ganrif, mae ei choes wedi’i cherfio â phatrymau dyrys o rwyllwaith a phlethi.

Mae hefyd yn werth ymweld â Cholomendy Penmon o’r 15fed ganrif, sydd wrth ymyl y priordy. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Charging car park icon Dim ysmygu icon

Mae maes parcio sy’n codi tâl ar gael.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Cod post LL58 8RW