Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Following the announcement of a short ‘firebreak’ lockdown by the Welsh Government as of 6pm on Friday 23 October, all Cadw staffed and unstaffed sites will be closed until further notice.

Until we can welcome you back in person, you can visit us virtually through our Open Doors Online 3D tours.

All you’ll need is a mobile phone or a desk-top computer — of if you have a VR head-set you can be fully-immersed inside your selected adventure.

Diolch and we hope to see you again soon.

Arolwg

Cartref plentyndod arwres lenyddol a ffenestr arddangos i dirlun diwydiannol unigryw

Caiff Kate Roberts, y nofelydd a'r awdur straeon byrion, ei dathlu ledled Cymru fel ‘Brenhines ein Llên’.

Mae hi'n darlunio merched cadarn sy'n brwydro’n ystyfnig yn erbyn peryglon a thlodi yng nghymunedau chwareli gogledd-orllewin Cymru. Ac roedd hi'n gwybod am beth roedd hi'n ysgrifennu. Dyna oedd ei bywyd hithau hefyd.

Fe'i ganed yn 1891 a’i magu yng Nghae'r Gors, bwthyn a thyddyn chwarelwr cyffredin ar y llechweddau uwchlaw Dyffryn Nantlle ger Caernarfon. Y llecyn hwn luniodd ei dychymyg ac fe arhosodd gyda hi ymhell wedi iddi adael ei chartref yn 18 oed.

Ym 1965, pan ddarganfu fod Cae’r Gors yn adfail, ymgyrchodd yn ddiflino i'w achub. Yn 2007, roedd y lle wedi ei adfer o'r diwedd i’r hyn a fu adeg ei phlentyndod.

Nawr felly, gan ddechrau yn y ganolfan dreftadaeth y tu ôl i'r bwthyn, gallwch archwilio’i byd a cherdded drwy'r ystafelloedd bychain sy'n llawn lleisiau o'r gorffennol. Mae hyd yn oed ei llyfrau, ei chlocsiau a’i chlogyn yno i'ch atgoffa o'r cyfnod rhyfeddol hwn yn hanes diwydiannol Cymru.

Mwy am Gae'r Gors


Amseroedd agor

10am - 4pm Dydd Mawrth*

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Gellir ei gweld o'r tu allan Dydd Mercher - Dydd Llun

 


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Newid cewynnau icon Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Toiledau   icon

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Cod post LL54 7EY


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01286 831715 / 831413

E-bost
CaerGors@llyw.cymru

Cyfeiriad
Oherwydd problemau technegol, nid oes gan ein safleoedd fynediad i gyfrifiaduron. Ffoniwch ein safleoedd yn uniongyrchol neu anfonwch unrhyw e-byst at cadw@llyw.cymru

Cae'r Gors
Rhosgadfan, Caernarfon LL54 7EY