Skip to main content

Arolwg

Olion gwledig allbost milwrol pwysig   

O ystyried ei leoliad llonydd ar dir fferm ger Aberhonddu heddiw,  ni ddyfalech byth yr arferai’r Gaer fod ymhlith caerau mewndirol mwyaf y Rhufeiniaid ac yn gyswllt hanfodol yn rhwydwaith amddiffynnol y meddianwyr yng Nghymru. Wedi’i sylfaenu tua 75 OC, fe’i gosodwyd mewn safle strategol lle mae dwy ffordd bwysig yn cwrdd ac fe’i gweithredid gan lengfilwyr tra hyfforddedig o Gatrawd Marchoglu Vettonia o Sbaen. Yn oes y Rhufeiniaid roedd yma safle prysur, a chanddo warchodfa fawr, ysgubor a baddondy wedi’i wresogi.

Erbyn hyn gallwch weld olion nifer o dyrau amddiffynnol, ochr yn ochr â dau borth mawr a waliau’n sefyll 8 troedfedd / 2.4m o uchder mewn mannau.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Cyfleusterau

Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
4m (4.4km) i’r Gor. Gog. Orll. o Aberhonddu oddi ar yr A40, ger Aberysgir
Mae mynedfa'r safle ar ben deheuol y ffordd i fferm 'Y Gaer'
Beic
RBC Llwybr Rhif 8 (5.6km/3.5 mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50