Skip to main content

Arolwg

Adfeilion anheddiad crefyddol arwyddocaol yn rhychwantu canrifoedd

Wedi’i sylfaenu ym 1120 ar safle eglwys gyn-Normanaidd gynharach, gellir gweld statws Llandudoch yn ganolfan grefyddol mewn adfeilion helaeth sy’n rhychwantu pedair canrif o fywyd mynachaidd. Tardda elfennau o’r eglwys a’r cloestr o’r 12fed ganrif, a daw waliau gorllewinol a gogleddol tal corff yr eglwys o’r 13eg ganrif. Adeiladwyd porth gogleddol cain, a chanddo addurniadau o’r 14eg ganrif a chroesfa ogleddol, yng nghyfnod y Tuduriaid.

Adferwyd Cartws yr abaty ac mae bellach yn gartref i amgueddfa a chanolfan ymwelwyr sy’n taflu goleuni ar nifer o ganrifoedd o fywyd Cristnogol drwy arteffactau sy’n eich tywys ar daith drwy amser. Ceir hefyd adluniad trawiadol o’r abaty ar ei anterth yn y 15fed ganrif, wedi’i gynhyrchu gan gyfrifiadur.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Taith sain icon Maes parcio icon Disabled person access icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Lluniaeth icon Toiledau   icon Cyflwyniad fideo icon

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Mae maes parcio cyhoeddus o fewn 200 metr i'r safle, oddi ar St. Dogmael's Road a gyferbyn â'r swyddfa bost (tua 50 o lleoedd).

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A487, A478, A484 i Aberteifi, B4546 i Landudoch
Rheilffordd
Brodyr Richards i/o Aberteifi, gwasanaethau 407 a 405 (Poppit Rocket).
Bws
NCN Llwybr Rhif 82

Cod post SA43 3DX

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50