Skip to main content

Arolwg

Castell ysblennydd nad oedd mor ddiogel ag y gobeithiai’r Normaniaid

Safle Castell Cilgerran yw un o’r mwyaf ysblennydd yng Nghymru. Daw ei ddau dŵr crwn mawr i’r amlwg fry uwchben ceunant dwfn Afon Teifi a nant gyflym Plysgog.  

Hawdd fuasai meddwl mai hwn oedd y llecyn perffaith i’r Eingl-Normaniaid amddiffyn y tiroedd yr oeddent newydd eu goresgyn. Cerddwch y llwybr gwefreiddiol ar hyd y wal o’r tŵr dwyreiniol i ddeall yn union mor frawychus oedd y lle, mae’n rhaid, i rwystro llywodraethwyr teyrnas hynafol Deheubarth.

Ond nid oedd yn ddigon cadarn, wedi’r cyfan. Mae’n siŵr mai castell ‘cylchfur’ a godwyd yma gyntaf ym 1108 gan yr anturiwr Normanaidd, Gerald de Windsor, ac yna newidiodd Cilgerran ddwylo lawer o weithiau dros y ganrif nesaf neu ragor. 

Nid oedd rheolaeth y Normaniaid yn sefyll yn gadarn tan 1223, pan adeiladodd iarll nwyfus Penfro, William Marshal, ‘gastell addurnedig o forter a cherrig’ ar ben y safle gwreiddiol. Er bod Llywelyn ap Gruffudd ac Owain Glyndŵr wedi gwneud eu gorau glas, ni chwympodd Cilgerran byth eto i’r Cymry.  

Mwy am Gastell Cilgerran


Amseroedd agor

Dydd Gwener, Sadwrn a Sul 10am–5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Dydd Llun–Iau ar agor ac yn ddi-staff, gyda mynediad am ddim

Bob dydd 10am–4pm*

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

*Ar agor ac yn ddi-staff, gyda mynediad am ddim

 


Prisiau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.80
Teulu*
£15.80
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.60

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy ddangos cerdyn aelodaeth ddilys. (Mae Castell Cilgerran yn perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae o dan warcheidiaeth Cadw.)


Cyfleusterau

Disabled person access icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Llogi Safle icon

Ceir mynediad i'r heneb i lawr cul-de-sac tarmac o lôn Sgwâr y Castell. Mae'r llwybr sy'n arwain i'r siop ar lethr. Mae'n llwybr o'r fan yna i'r porthdy dros bont bren yn wastad. Mae rhan o dir y castell yn wastad ac mae rhan ohono ar lethr gyda llwybrau glaswelltog a chadarn. Dim ond cerddwyr sy'n cael mynediad i'r tyrau a'r ffosydd.

Mae'r maes parcio cyhoeddus (tua 15 o leoedd) yn y pentref 250 metr i ffwrdd. Mae man gollwng ger y fynedfa ar Lôn Sgwâr y Castell.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Priffyrdd i Gilgerran o’r A478 a’r A484.
Rheilffordd
Hwlffordd 50km/31mllr Llinell Abertawe -gorllewin Cymru.
Bws
3m (5km) Aberteifi, llwybr Rhif 412, Hwlffordd - Aberteifi
Beic
NCN Llwybr Rhif 82 (200m/ 218 llath)

Cod post SA43 2SF

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

Cyfeiriad
Castell Cilgerran
Aberteifi SA43 2SF
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.