Skip to main content

Arolwg

Olion cudd caer o’r Oes Haearn 

Yn swatio rhwng adeiladau yng Nghas-gwent yr oes gyfoes, hawdd yw anwybyddu olion y gaer bentir hon o ddiwedd yr Oes Haearn ar yr olwg gyntaf. Ond edrychwch ychydig yn agosach ac fe welwch olion y lloc amffosog a’i gloddiau dwbl sy’n amgylchynu’r darn glaswelltog hwn o dir.

Yn sefyll ar ymyl clogwyn uwchben Afon Gwy, hawdd yw gweld pam y dewisodd yr adeiladwyr gwreiddiol y llecyn hwn ar gyfer eu caer – a pham y cafodd ei meddiannu’n ddiweddarach gan oresgynwyr Rhufeinig. 


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
1m (1.6km) i’r De o Gas-gwent.
Rheilffordd
Cas-gwent 1m (1.6km).
Beic
RBC Llwybr Rhif 42 (0.4mllr/0.6km)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50