Skip to main content

Hysbysiad Ymwelwyr

Oherwydd pryderon ynghylch lledaeniad Coronafeirws a lles ein hymwelwyr, bydd heneb hon ar gau i’r cyhoedd hyd nes yr hysbysir fel arall. Edrychwch ar wefan Cadw i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Arolwg

Cerrig nadd gwych yn ymestyn yn ôl i wawrddydd Cristnogaeth yng Nghymru

Mae'r adeilad bychan hwn sydd drws nesaf i eglwys yr abaty canoloesol yn ddiddorol iawn ynddo'i hun – dyma un o'r ysgolion eglwysig cynharaf yng Nghymru. Ond y tu mewn mae'r stori go iawn.

Yno fe welwch gasgliad rhyfeddol o bron i 30 o gerrig a chroesau arysgrifedig, a rhai ohonynt yn dyddio o ddyddiau cynnar Cristnogaeth yng Nghymru'r chweched ganrif. Safai’r rhain yn wreiddiol fel cerrig milltir ar ffyrdd Rhufeinig – neu yn achos un ohonynt ar ben beddrod o'r Oes Efydd – a chawsant eu hailgylchu er cof am benaethiaid lleol.

Ymhlith y cerrig nadd diweddarach mae croesau pen-disg a chroesau olwyn trol gwych o'r nawfed a'r 10fed ganrif, e.e. Croes Fawr Cobelin gyda'i golygfa gerfiedig o helfa.

Yn yr oriel i fyny'r grisiau, ymhlith y cerfluniau a'r arysgrifau canoloesol o Abaty Margam, mae delw o farchog o'r 14eg ganrif. Mae wedi’i wisgo mewn maelwisg a gwelir draig fechan ar waelod ei darian. Ond efallai mai seren y sioe yw'r gargoil grotésg a gynlluniwyd i wagio dŵr glaw drwy ei ben-ôl.

Mwy am Amgueddfa Cerrig Margam


Prisiau


Cyfleusterau

Maes parcio icon Mynediad i'r anabl icon Tywyslyfr icon Amgueddfa icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Lluniaeth icon Toiledau   icon

Mae'r amgueddfa ar ddwy lefel. Dim mynediad i'r llawr uchaf i ddefnyddwyr cadair olwyn.Mae'r maes parcio yn agos at lwybr ar yr un lefel â'r amgueddfa/ffordd sy'n arwain at y drws.

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae amgueddfa ar y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Margam, 4m (6.4km) i’r De Ddwy. o Bort Talbot, oddi ar yr A48, yn ffinio â Pharc Gwledig Margam.
Rheilffordd
Port Talbot 5m (8.1km).

Cod post SA13 2TA.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.