Skip to main content

Arolwg

Castell Caergwrle yw un o gaffaeliadau diweddaraf Cadw drwy Warcheidiaeth, er bod y safle ehangach yn parhau ym mherchnogaeth Cyngor Cymuned yr Hôb.

Adeiladwyd y castell rhwng 1278 a 1282 gan Dafydd ap Gruffydd (m. 1283), brawd Llywelyn ap Gruffydd, ar dir a roddwyd iddo gan Edward I ac a gymerwyd o Bowys. Dyma’r castell olaf i gael ei adeiladu gan Dywysog Cymreig brodorol.

Roedd y castell yn sylfaen ar gyfer ymosodiad Dafydd ar garsiwn Lloegr ym Mhenarlâg ym 1282, a arweiniodd at ail ymgyrch Edward yn erbyn y Cymry.

Parhaodd gwaith ar y castell o dan law’r Goron, ond mae’n debyg ei fod yn anghyflawn pan gefnwyd ar y lle wedi tân, ac roedd yn adfail erbyn 1335. Mae llwybr ag arwyddbyst o gyffordd Ffordd Wrecsam a Stryd y Castell yng nghanol y pentref.

Cytunwyd ar raglen 5 mlynedd o welliant i dir ehangach y castell gyda’r Cyngor Cymuned, ac fe’i darperir gan Wasanaethau Cefn Gwlad Sir y Fflint.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Mae parcio cyhoeddus ar gael yn y pentref ychydig oddi ar y Stryd Fawr.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Mae mynedfa i’r castell oddi ar yr A541 ym mhentref Caergwrle
Rheilffordd
Mae mynedfa i’r castell tua 0.25 milltir o Orsaf Caergwrle
Beic
RBC Llwybr Rhif 5 neu 568 (13.4km/8.3mllr).

Cod Post LL12 9DG

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50