Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae Castell Caergwrle ar gau dros dro oherwydd difrod coed a achoswyd yn ystod storm Arwen.

Mae ein timau’n gweithio’n galed i adfer tir y castell i fod yn ddiogel ar gyfer ymwelwyr, a byddwn yn ailagor y safle cyn gynted â phosibl.

Arolwg

Castell Caergwrle yw caffaeliad diweddaraf Cadw drwy Warcheidiaeth, er bod y safle ehangach yn dal i fod ym meddiant Cyngor Cymuned yr Hob. Adeiladwyd y castell rhwng 1278 a 1283 gan Dafydd ap Gruffydd (m. 1283), hanner brawd Llywelyn ap Gruffydd, ar dir a roddwyd iddo gan Edward I ac a gymerwyd o Bowys. Dyma’r castell olaf i gael ei adeiladu gan Dywysog Cymreig brodorol.

Roedd y castell yn sylfaen ar gyfer ymosodiad Dafydd ar garsiwn Lloegr ym Mhenarlâg ym 1282, a arweiniodd at ail ymgyrch Edward yn erbyn y Cymry.

Parhaodd gwaith ar y castell o dan law’r Goron, ond mae’n debyg ei fod yn anghyflawn pan gefnwyd ar y lle wedi tân, ac roedd yn adfail erbyn 1335. Mae llwybr ag arwyddbyst o gyffordd Ffordd Wrecsam a Stryd y Castell yng nghanol y pentref.

Cytunwyd ar raglen 5 mlynedd o welliant i dir ehangach y castell gyda’r Cyngor Cymuned, ac fe’i darperir gan Wasanaethau Cefn Gwlad Sir y Fflint.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau


Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae parcio cyhoeddus ar gael yn y pentref ychydig oddi ar y Stryd Fawr.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Mae mynedfa i’r castell oddi ar yr A541 ym mhentref Caergwrle
Rheilffordd
Mae mynedfa i’r castell tua 0.25 milltir o Orsaf Caergwrle