Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 19 Ebrill, bydd cwrt Castell Coch, y siop anrhegion a’r mannau awyr agored ar agor ac yn rhad ac am ddim i ymweld â nhw heb fod angen rhagarchebu. 

Gwiriwch ein horiau agor presennol, parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael isod cyn eich ymweliad.

(Bydd caffi Castell Coch ar gau ac ni fydd cyfleusterau toiled ar gael yn ystod y cyfnod hwn).

Arolwg

Castell tylwyth teg - tegan i’r cefnog a’r pwerus

Beth sy’n digwydd pan fydd noddwr o gyfoeth diderfyn yn cwrdd â phensaer â dychymyg di-ben-draw? Dyma eich ateb.

Cwyd Castell Coch o goedwigoedd ffawydd hynafol Fforest Fawr fel gweledigaeth o stori dylwyth teg. Ond eto i gyd, dim ond awgrymu’r ysblander y tu mewn y mae’r tyrau mawrion hyn gyda’u toeau conigol unigryw.

A thrydydd Ardalydd Bute wedi rhoi tragwyddol heol i’w ddychymyg, ni ymatalodd y pensaer William Burges o gwbl. Mae’r tu mewn tra addurnedig a dodrefn drudfawr Castell Coch yn ei wneud yn gampwaith disglair o’r oes Fictoraidd Uchel.

Ond nid ffoli egsotig mohono. O dan yr addurniadau ffug-ganoloesol, gallwch olrhain  castell trawiadol o’r 13eg ganrif o hyd, a ddefnyddid ar un adeg fel llety hela gan un o Arglwyddi didostur y Mers, Gilbert de Clare.

Mae Castell Coch yn degan i’r cefnog a’r pwerus ers dros 700 mlynedd. Wedi gwario arian mawr arno, ni threuliodd Gilbert de Clare nac Ardalydd Bute lawer o amser yma.

Serch hynny, mae’n weledigaeth wych o fyd canoloesol dychmygus – a’r cyhoedd yn ei ddewis yn rheolaidd yn hoff adeilad iddynt yng Nghymru.  

Rhagor o wybodaeth


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–5pm

Bob dydd 10am–6pm

Bob dydd 10am–5pm

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Ar gau


Prisiau a Thocynnau


Cyfleusterau

Cŵn tywys yn unig icon Taith sain icon Newid cewynnau icon Mynediad i feiciau icon Maes parcio icon Trwydded seremoni sifil icon Llwybr digidol icon Mynediad i'r anabl icon Arddangosfa icon Tywyslyfr icon Siop roddion icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon

Cŵn tywys yn unig yn y safle.

Mae taith glywedol ar gael sy’n manylu ar hanes y safle.

Toiled i ddau ryw â chyfleusterau ar y llawr 1af.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Parcio am ddim ar gael i ymwelwyr.

Mae gan y lleoliad drwydded ar gyfer seremonïau sifil.

Priodasau Castell Coch

Mae’r tir serth a’r bont fynediad gul yn gallu arwain at anawsterau i’r rhai ohonoch sy’n defnyddio cadeiriau olwyn, bygis neu gymhorthion cerdded.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Caffi ar gau

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
M4 (Cyff 32), A470 yna dilynwch yr arwyddion.
Rheilffordd
2.5km/1.5mllr Ffynnon Taf, llwybr Caerdydd-Ffynnon Taf/Merthyr Tudful/ Aberdâr/Treherbert.
Bws
1km/0.6mllr Tongwynlais, llwybr Rhif 26, Caerdydd-Tongwynlais/Tredegar neu lwybr Rhif 132 Caerdydd-Tongwynlais-Maerdy.
Beic
NCN Llwybr Rhif 8, Taith Taf.

Cod post CF15 7JS

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 02920 810101

E-bost
CastellCoch@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Coch
Caerdydd CF15 7JS